Zabytkowy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Garbary przechodzi rewitalizację

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 4 przy ul. Garbary rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji. Zabytek od maja jest remontowany, a prace mają zakończyć się w październiku. Tegoroczna inwestycja to kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłych latach.

Podczas poprzednich prac rewitalizacyjnych przeprowadzonych renowację przeszła elewacja budynku, a dach wraz z więźbą dachową został zmodernizowany. Ułożono również nową dachówkę, wymieniono stolarkę okienną i opierzenia, a także wyremontowano salę gimnastyczną w budynku. W podcieniach wymieniono starą posadzkę.

Tegoroczne prace będące kolejnym etapem rewitalizacji zabytkowego budynku rozpoczęły się w maju. Do tej pory wykonano już renowację południowej elewacji wewnętrznego dziedzińca. Trwają prace na pozostałych częściach, czyli na północnej i wschodniej.

Podczas renowacji ściany zewnętrzne są izolowane, a elewacja czyszczona. Uzupełniane są również fugi, a pęknięcia w ścianach likwidowane.

Inwestycja obejmuje również remont podniebienia, a więc wewnętrzną część sklepienia stropu podcieni od strony ul. Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary. Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych zostaną tam zamontowane nowe oprawy oświetleniowe.

Wymieniona zostanie także stolarka okienna w budynku, która rozpocznie się w sierpniu i obejmie 52 okna.

Zakres robót był uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków, z uwagi na fakt, że budynek od 1984 roku wpisany jest do rejestru zabytków. Prace mają zakończyć się w październiku 2019 roku.