Jarocin podsumował pilotaż zbierania bioodpadów

W gminie Jarocin zakończył się pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych kuchennych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Do blisko 1000 pojemników z napisem BIO zebrano 10 ton odpadów.

Akcja objęła swym zasięgiem wybrane ulice osiedli: Ługi, Ciświca, Kasztanowa/Bogusław i Polna w Jarocinie.

1000 pojemników trafiło na posesje

W pierwszym etapie pilotażu na poszczególnych osiedlach mieszkańców odwiedzili pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie, którzy udzielali szczegółowych informacji o wdrażaniu programu odbioru odpadów BIO-kuchennych. Już w trakcie tego spotkania właściciel posesji mógł wybrać jedną z dwóch form segregacji tego rodzaju odpadów, podpisując stosowne oświadczenie. Do wyboru było oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie pojemnika na odpady biodegradowalne – kuchenne, który dostarczany jest na posesje w ramach tzw. opłaty śmieciowej. Podpisując je właściciel nieruchomości zobowiązał się nie tylko do odbioru pojemnika, ale i regularnego zapełniania go odpadami BIO-kuchennymi. Na dostarczenie pojemnika zgodę wyraziło blisko 1000 gospodarstw domowych.

Przydomowy kompostownik

Mieszkańcy mogą prowadzić zbiórkę odpadów BIO-kuchennych także w przydomowym kompostowniku. Na taki rodzaj segregacji w pilotażu zdecydowali się właściciele 200 nieruchomości. W takim przypadku mieszkańcy zobowiązani byli do podpisania oświadczenia o rezygnacji z pojemnika BIO. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja o korzystaniu z kompostownika, jest równoznaczna z tym, że gmina nie odbierze z posesji odpadów biodegradowalnych, a właściciel nie otrzyma ani pojemnika na odpady BIO-kuchenne, ani worków na odpady zielone. Nadmiar obu rodzajów tych BIO-odpadów, zarówno kuchennych jak i zielonych, można oddawać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który działa w Zakładzie Gospodarki Odpadami.

Do pojemnika BIO wrzucamy odpady bez foliówek!

W kolejnym etapie pilotażu z posesji, których właściciele zadeklarowali chęć posiadania pojemników BIO, firma ZGO-Nova Sp. z o.o. dokonywała odbiorów odpadów w cyklach dwutygodniowych.

“Jako firma wywozowa zwracamy szczególną uwagę na czystość odpadów zgromadzonych w pojemnikach. Nie powinno znajdować się w nich opakowań foliowych. Jeśli stwierdzamy przypadki tak zanieczyszczonych odpadów, nie dokonujemy odbioru, informując o tym mieszkańców”

podkreśla Przemysław Franczak, prezes ZGO-Nova Sp. z o.o.

Łącznie w ramach pilotażu zebrano 10 ton odpadów biodegradowalnych kuchennych. Z każdym odbiorem widoczny jest wzrost ilości przekazywanych odpadów. W pierwszym cyklu zebrane zostało 1,8 tony, w drugim 3,1 tony, a trzecim już 5,2 tony odpadów bio-kuchennych.

“W mojej ocenie dotychczasową, pilotażową realizację usługi należy ocenić pozytywnie, chociażby ze względu na stały przyrost ilości odpadów i postawę mieszkańców, którzy starają się dostosować do wymagań w zakresie eliminowania torebek foliowych wrzucanych do pojemnika. Jednak na końcowe wnioski musimy poczekać do momentu, aż zafunkcjonuje system w całej gminie, co nastąpi do końca października”

podsumowuje prezes Franczak

Pilotaż BIO na osiedlach

Od 1 lipca na wybranych osiedlach, administrowanych i zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wdrożony został pilotażowy program dotyczący zbiórki odpadów BIO-kuchennych w zabudowie wielorodzinnej. Objął on swym zasięgiem budynki: przy ul. Głównej 38a 38b, 38c w Siedleminie, ul. Siedlemińskiej 40,42 w Jarocinie, osiedle Serafina Niedbały 2, 4 oraz os. Konstytucji 3 Maja 38. – W tym przypadku częstotliwość odbiorów jest większa i odbywa się nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a ilości gromadzonych odpadów oscylują na poziomie 150 kg na jeden odbiór – informuje Przemysław Franczak.

Pojemnik otrzymasz najpóźniej w październiku

1 lipca selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych – kuchennych objęty został cały obszar gminy. Pracownicy magistratu sukcesywnie dystrybuują oświadczenia dotyczące sposobu zbiórki odpadów BIO-kuchennych na kolejnych jarocińskich osiedlach oraz w sołectwach. W ślad za nimi na posesje dostarczane są pojemniki. Planowany termin zakończenia ich dystrybucji to koniec października 2019 r. Przypominamy, że selektywną zbiórkę bioodpadów kuchennych na danej posesji należy prowadzić od momentu dostarczenia na nią brązowego pojemnika z napisem BIO.