Drugi nabór do szkół średnich w Poznaniu. Przygotowano prawie 4 tysiące miejsc

W Poznaniu rozpoczął się drugi nabór w rekrutacji do szkół średnich. Tegoroczna rekrutacja budzi wiele emocji z uwagi na fakt, że biorą w niej udział dwa roczniki uczniów – absolwentów gimnazjów oraz ośmioklasowych szkół podstawowych. W pierwszym etapie do poznańskich szkół średnich nie zakwalifikowało się ponad 3400 uczniów. Szansą dla nich jest drugi nabór, w którym przygotowano ponad 3800 miejsc.

Problem z podwójnym rocznikiem w tegorocznej rekrutacji był szeroko omawiany już przy wprowadzaniu reformy edukacji. Absolwenci obu typów szkół w jednym roku rozpoczną naukę w szkole średniej. Rekrutacja prowadzona jest osobno dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, jednak większość placówek w ostatecznym rozrachunku ma mniej niż do tej pory miejsc dla poszczególnych grup. Szkoły, w których do tej pory były np. 4 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów, w tym roku również mają łącznie 4 klasy, ale z podziałem na absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, ponieważ każdy z nich będzie realizował inną podstawę programową. Oznacza to, że szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły w niektórych przypadkach spadły o ok. 50%.

Sytuacja sprawiła, że część uczniów straciła szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły. Co więcej, byli też tacy, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze wskazanych przez siebie placówki. Miasto przygotowano 16 105 miejsc w szkołach średnich, czyli o około 10 tysięcy więcej niż w poprzednich latach.

W pierwszym naborze w Poznaniu złożono aż 17 833 wniosków. Zakwalifikowano 14 381  uczniów, co oznacza, że aż 1603 absolwentów podstawówek oraz 1800 absolwentów gimnazjów nie dostało się do żadnej ze szkół, o przyjęcie do których się ubiegali. Najwięcej niezakwalifikowanych chciało dostać się do liceum – odrzucono aż 2568 kandydatów. Z kolei do wybranego technikum nie zostało zakwalifikowanych 781 uczniów, a 61 osób do wybranej szkoły branżowej.

Do 24 lipca osoby zakwalifikowane miały czas na złożenie dokumentów do wybranej szkoły, by potwierdzić chęć uczenia się w niej. Dopiero wówczas zmieniał się ich status na „przyjęty” do danej placówki.  Jak informuje Miasto zrobiło to około 85% uczniów. Ostatecznie przyjęto więc 12 495 osób – najwięcej w liceach ogólnokształcących (aż 6576), nieco mniej w technikach (4785) i w szkołach branżowych pierwszego stopnia (1134).

Teraz rozpoczął się drugi nabór, w którym osoby wcześniej niezakwalifikowane mogą ponownie starać się o przyjęcie w szkołach, w których zostały wolne miejsca. Są to zarówno te, które pozostały po pierwszym etapie jak i te, które zwolniły się po tym, jak osoby zakwalifikowane dokonały ostatecznego wyboru placówki.

Po analizie, podjęto decyzję o uruchomieniu 3864 miejsc – 1204 w liceach, 1369 w technikach i 1291 w branżowych szkołach I stopnia.

Do 30 lipca do godziny 15.00 uczniowie mogą składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 21 sierpnia o godz.10.00. Do 29 sierpnia do godz. 13.00 kandydaci powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Ostateczne wyniki – czyli lista przyjętych i nieprzyjętych – zostaną ogłoszone 30 sierpnia o godz. 13.00.