Nowe schody na ul. Spychalskiego połączą ul. Dolna Wilda z Górną Wildą

Kompleksowy remont, który oznacza tak naprawdę budowę od nowa schodów na ul. Spychalskiego pozwoli na wygodniejsze i bezpieczniejsze przejście między ul. Dolna Wilda i Górna Wilda. Obecne schody są w bardzo złym stanie technicznym, a piesi mogą korzystać jedynie z wąskiego ich fragmentu.

Schody od kilku lat znajdują się w złym stanie technicznym. Do użytku są obecnie dopuszczone jedynie warunkowo, a piesi mogą korzystać jedynie z wydzielonych pasów o szerekości 1 metra. Pozostała część schodów jest odgrodzona.

Poznańkie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonawcę robót remontowych. Obejmą one rozebranie obecnych schodów i budowę nowych niemal od podstaw w formie bardzo zbliżonej do tej pierwotnej. Inwestycja obejmuje także wykonanie odwodnienia obiektu i włączeniem go do sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo, przy ścianach bocznych zaprojektowano lampy w stylu art-deco oraz elementy umożliwiające prowadzenie roweru.

Inwestycja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po schodach użytkowników.

Chętni do wykonania robót mają czas na złożenie ofert do 12 sierpnia. Wykonawca będzie miał około 5 miesięcy na realizację inwestycji.