Zabytkowe atlasy ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich przeszły konserwację

Część najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zniszczeniem atlasów ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich została poddana konserwacji i digitalizacji. Pochodzą one z XVI-XIX wieku. Wśród nich znalazł się m.in. pierwszy nowożytny atlas świata, zawierający dokładną mapę Polski.

Konserwacja i digitalizacja zbiorów to część projektu Biblioteki Raczyńskich, na który placówka otrzymała ponad 14 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Zabytkowe atlasy odzyskały dawny blask, a ryzyko ich zniszczenia jest o wiele mniejsze niż jeszcze przed konserwacją.

Do Biblioteki wróciło już pięć zbiorów map, w tym m.in. pierwszy nowożytny atlas świata wydawany od 1570 roku, który zawiera pierwszą dokładną mapę Polski Wacława Grodeckiego. Co ciekawe, zabytkowe atlasy są bogato ilustrowane i zawierają np. ręcznie kolorowane mapy czy dekoracyjne plany miast, bitew i twierdz.

Księgi są cenne historycznie i kulturowo z wielu powodów. Jednym z nich jest także fakt, że pozwalają na prześledzenie ich właścicieli, ponieważ dawniej wpisywano ich do atlasów.

“W XVII-wiecznym atlasie świata znajdują się wpisy jego kolejnych właścicieli: od jezuitów, których własnością był w 1718 roku, przez wpisy z XIX wieku, aż po ostatni, uczyniony ręką generała Adama Kicińskiego zapis z roku 1939.”

Urząd Miasta Poznania

Prace w ramach projektu prowadzone są na bieżąco. Poza konserwacją i digitalizacją zbiorów obejmuje również gruntowną modernizację samej biblioteki.