Jak straż miejska dba o środowisko

W ciągu ostatniego pół roku strażnicy miejscy blisko 5,5 tys. razy interweniowali w sprawach związanych z ochroną środowiska. Zgłaszane problemy dotyczyły najczęściej dzikich wysypisk, spalania odpadów, niszczenia zieleni i pozostawionych bez opieki wraków. Funkcjonariusze straży miejskiej pomagali też zwierzętom. 

Sprawy związane z ochroną środowiska znajdują się na drugim miejscu pod względem zgłaszanych problemów, zaraz po niewłaściwym parkowaniu. Bardzo dużo, bo aż 1980 interwencji dotyczyło kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych, prowadzonych przez Eko Patrol i strażników rejonowych. W 203 przypadkach winnych ukarano (4 sprawy skierowano do sądu).   

– W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacji gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała, pobierano próbki popiołu do badań laboratoryjnych. Na pobranych 78 próbek w 39 przypadkach wykonane analizy potwierdziły spalanie niedozwolonych substancji, takich jak stare meble wykonane z płyt wiórowych czy ramy okienne pokryte farbami olejnymi – informują strażnicy miejscy. 

Spora liczba interwencji związana była z niszczeniem roślinności. Strażnicy miejscy podjęli działania wobec 1239 osób, które się tego dopuściły. Najczęściej byli to kierowcy samochodów, którzy nielegalnie parkowali na trawnikach.

W pierwszej połowie 2019 roku strażnicy miejscy ujawnili i doprowadzili do usunięcia 363 dzikich wysypisk śmieci. Uprzątnięto także 505 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są używane od długiego czasu. 136 wraków odholowano na parkingi strzeżone, a 369 właściciele sami przekazali do demontażu. 

Strażnicy miejscy regularnie kontrolują też place budowy. Sprawdzane jest m.in. przestrzeganie zasad czystości i właściwego parkowania. W pierwszej połowie 2019 r. straż miejska przeprowadziła 2088 kontroli 89 placów budowy i terenów przyległych. W 75 przypadkach funkcjonariusze ukarali odpowiedzialnych za łamanie prawa. 

Straż Miejska pomaga też zwierzętom. Do schroniska dla zwierząt funkcjonariusze przekazali 207 bezpańskich psów i 51 kotów wymagających pomocy człowieka. 315 chorych i rannych ptaków trafiło do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Straż miejska wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP podejmuje też działania w sprawie dzikich zwierząt. W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. strażnicy interweniowali 277 razy (najczęściej w związku z dzikami i lisami).

Na liście interwencji związanych z ochroną środowiska znalazły się też m.in. obowiązkowe kontrole deratyzacyjne (1408 sprawdzonych nieruchomości) czy zanieczyszczanie cieków wodnych (5 interwencji).