Co czwarta rodzina na zajęcia pozalekcyjne dziecka miesięcznie wyda 201-300 zł

“24 proc. polskich rodzin wyda miesięcznie na ten cel od 201 do 300 zł. Podobna liczba rodzin (22 proc.) wydaje w tym celu między 101 a 200 zł, natomiast 18 proc. rodziców przeznacza między 301 a 500 zł. Natomiast kwotę 500 zł miesięcznie przekracza jedynie 9 proc. rodzin” – podano. Najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka […]

“24 proc. polskich rodzin wyda miesięcznie na ten cel od 201 do 300 zł. Podobna liczba rodzin (22 proc.) wydaje w tym celu między 101 a 200 zł, natomiast 18 proc. rodziców przeznacza między 301 a 500 zł. Natomiast kwotę 500 zł miesięcznie przekracza jedynie 9 proc. rodzin” – podano.

Najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka wydają mieszkańcy metropolii – 9 proc. przeznacza powyżej 800 zł w miesiącu, z czego więcej niż połowa wydaje ponad 1500 zł.

Gdyby nie ograniczenia finansowe, rodzice byliby skłonni wydawać na tego typu aktywności więcej. Co czwarty rodzic deklaruje, że w przypadku problemów finansowych, w pierwszej kolejności zrezygnowałby właśnie z płacenia za zajęcia pozalekcyjne dziecka – sportowe, muzyczne, językowe. Kolejne 16 proc. przestałoby posyłać dziecko na korepetycje

czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o aktywności pozalekcyjne polskich uczniów, prym wiodą zajęcia sportowe – aż 62 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko uczestniczy w nich – czy to indywidualnie, czy w ramach np. sekcji sportowej – podano w raporcie.

Na drugim miejscu pod kątem popularności znalazły się korepetycje z języka angielskiego, swoje dzieci wysyła na nie 39 proc. rodziców

wskazuje Adam Piwek z Santander Consumer Banku.

Mniej więcej co piąty rodzic (22 proc.) wskazał na zajęcia muzyczne – na grę na instrumentach czy śpiew, a niewiele mniej (19 proc.) – na zajęcia manualne – np. naukę rysunku, rękodzieła. “Co ciekawe, 21 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko chodzi na korepetycje z przedmiotów będących w programie szkolnym (np. matematyka, język). Na jakąś formę aktywności społecznej, np. wolontariat lub harcerstwo, wskazało 14 proc. rodziców, a 11 proc. na naukę programowania” – czytamy w raporcie.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1 tys. rodziców dzieci w wieku szkolnym, czyli 7-18 lat.