Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dwóch na trzech Polaków deklaruje, że umiałoby udzielić pierwszej pomocy potrzebującemu. Wiedzę na ten temat, jak sugeruje Małgorzata Ohme, należałoby szerzyć już w przedszkolu. W sobotę przypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który obchodzony jest w drugą sobotę września, został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie, w 2000 r. Jak przypomina internetowy kalendarz świąt nietypowych, dzień ten ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Szczególnie ważne jest szerzenie takiej wiedzy wśród najmłodszych, w końcu “czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Zgadza się z tym Małgorzata Ohme, psycholog i ambasadorka projektu “Mali ratownicy”, którego celem jest propagowanie odpowiedzianych postaw społecznych, poprzez edukację najmłodszych właśnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Tego typu zajęcia powinny być już w przedszkolu, żeby odruch niesienia pomocy był naturalny, żeby była reakcja i żeby nie było znieczulicy społecznej, kiedy komuś dzieje się krzywda, że wszyscy stoją i patrzą, zamiast pomóc. Zaprezentowanie takich słusznych postaw, tej odpowiedzialności, jak najwcześniej – to jest coś znaczenie więcej, niż tylko nauka pierwszej pomocy

mówiła PAP Life Ohme.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może przydać się podczas codziennych sytuacji albo nieszczęśliwych wypadów. Jak wynika z raportu z badania “Polacy wobec wypadków drogowych” (CBOS, lipiec 2017) w ciągu ostatnich dziesięciu lat (przed wykonaniem badania, tj. przed 2017 r., mowa więc o latach 2007-2017) znacząco poprawiła się samoocena Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

I tak dwóch na trzech badanych (67 proc., wzrost o 17 pkt proc. w porównaniu z 2007 r.) zadeklarowało, że w razie wypadku umiałoby udzielić pierwszej pomocy, przy czym co piąty ankietowany (19 proc.) był całkowicie pewnych swoich umiejętności w tej dziedzinie, a blisko połowa (48 proc.) była ich “raczej pewna”.

Choć idealnie by było, gdyby nie było trzeba używać umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zawsze lepiej mieć tę wiedzę – tak na wszelki “wypadek”…