„Tego typu relikty są rzadkością w Polsce”. Odkryli siedzibę pierwszych polskich władców

W Gnieźnie w województwie wielkopolskim odkryto fragmenty przedromańskiej architektury, które mogą być pozostałością po rezydencji pierwszych polskich władców. Badacze przyznają, że takie znalezisko to rzadkość. Wkrótce zostanie zabezpieczone i zasypane ziemią, a naukowcy przystąpią do opisywania swojego odkrycia.

Fragment jednej z najwcześniejszych budowli kamiennych w kraju odkryto na Górze Lecha w Gnieźnie podczas wykopalisk w ramach “Ekspedycji Palatium. Gniezno 2019”. Niewykluczone, że znalezisko datowane na przełom X i XI wieku to część siedziby pierwszych polskich władców.

W trakcie badań archeologów, które odbywały się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Jerzego w Gnieźnie, odsłonięto między innymi fragment narożnika budowli przedromańskiej. Wiele wskazuje na to, że to część palatium, które było siedzibą pierwszych polskich władców.

“Na pewno możemy powiedzieć, że odkryto fragmenty przedromańskiej architektury. To już jest bardzo dużo, bo tego typu relikty są dużą rzadkością w Polsce”

dr Tomasz Janiak, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Dodał przy tym, że obecność takiej budowli na terenie miasta “w pewien sposób nobilituje gnieźnieński gród”.

Zdaniem archeologów znalezisko może być fragmentem przedromańskiego zespołu bramnego, prowadzącego do wnętrza książęcego grodu, gdzie znajdowała się siedziba władcy. Podkreślił, że przedromańska kamienna brama to unikat w Polsce, a nikłe relikty takiego założenia fortyfikacyjnego znane są jedynie z Wawelu.