Z uczniami o sytuacji Amazonii

Lasy deszczowe odgrywają kluczową rolę dla naszego klimatu. Niestety, w wyniku rozwoju cywilizacji naturalne “płuca Ziemi” niszczeją. O tym, jak koncerny naftowe zmieniają park narodowy Yasuni w Ekwadorze w pola naftowe opowiada film “Klątwa Obfitości”, autorstwa dziennikarki i dokumentalistki, Ewy Ewart. Po seansie, jaki odbył się w Centrum Kultury Zamek, obraz ma szansę trafić także do poznańskich szkół.

“W rozwoju cywilizacji doszliśmy do momentu, w którym konieczna jest natychmiastowa zmiana naszego podejścia do ekologii. Debaty, które toczą się od lat nie przyniosły spektakularnych rozwiązań. Pozostał już nam tylko czas na działanie. Stawką jest życie nasze i przyszłych pokoleń. Młodzi ludzie, w rękach których znajduje się los przyszłego świata, nie do końca zdają sobie sprawę z ekstremalnej sytuacji “

Magdalena Świeca, prezes Fundacji Green World

Fundacja w porozumieniu z autorką “Klątwy obfitości”, Ewą Ewart przygotowuje projekt edukacyjny zakładający masową projekcję filmu.

“To niezwykły dokument uświadamiający nam, że problem ratowania świata musi być celem nas wszystkich, nie tylko dorosłych ale również dzieci i młodzieży. Celem projektu jest emisja filmu w większości placówek szkolnych i oświatowych od szkół średnich po szkoły wyższe, na terenie całego kraju. Zaczynamy od Wielkopolski”

Magdalena Świeca

Projekt edukacyjny zakłada współpracę po-projekcyjną w zakresie współorganizacji konkursów, akcji społecznych, spotkań i pogadanek. Celem akcji jest zapoznanie młodzieży z rzeczywistą sytuacją środowiska, uwrażliwienie na zagadnienie ekologii, kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro oraz motywowanie młodych ludzi do uczestnictwa w inicjatywach związanych z ochroną środowiska.

Realizację projektu rozpoczęła projekcja filmu w Centrum Kultury Zamek z udziałem Ewy Ewart. Akcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 

“Żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego. Wpływ na tę sytuację ma działalność człowieka. Ważne, aby młodzi ludzie byli świadomi problemów trapiących naszą planetę i potrafili im przeciwdziałać. To od nich w dużej mierze zależy przyszłość. Młodzież powinna wiedzieć, jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego występują nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wszelkie akcje edukacyjne pomagające im poszerzyć wiedzę na ten temat są bardzo potrzebne”

Katarzyna Kierzek – Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania

O czym opowiada film?

W 2007 roku Ekwador, bogaty w ropę kraj Ameryki Południowej, wyszedł z inicjatywą aby pozostawić w ziemi część zasobów ropy naftowej w Amazonii, w zamian za finansową rekompensatę ze strony społeczności międzynarodowej. Był to rewolucyjny pomysł na uratowanie jednego z najważniejszych ekosystemów na Ziemi i ochronę życia rdzennych plemion. Propozycja dotyczyła Narodowego Parku Yasuni. Film po raz pierwszy odsłania kulisy i dramat nieudanej inicjatywy Yasuni z jej daleko idącymi globalnymi i regionalnymi konsekwencjami. Ujawnia walkę Ekwadoru o pogodzenie ekologicznych ambicji z trudnymi realiami gospodarczymi oraz znaczącymi interesami naftowymi. To dylemat, z jakim dziś zmaga się cały świat. Dramat Yasuni, skupia najbardziej palące problemy ekologiczne naszej planety. W samym sercu lasu deszczowego Ekwadoru toczy się konieczna debata na temat postępu, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych.