Dron sprawdzi czym mieszkańcy palą w piecach i kominkach

Specjalistyczne pomiary przeprowadzane przy pomocy drona i analizowane przez firmę specjalizującą się w tym zakresie mają sprawić, że osoby, które w znaczący sposób przyczyniają się do pogorszenia się jakości powietrza w Poznaniu zostaną ujawnione i ukarane. Poznań podpisał umowę z firmą, która będzie wykonywać zadanie. Akcja to część programu, który uzyskał poparcie mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Po tym, jak projekt monitorowania jakości powietrza w Poznaniu z użyciem dronów zwyciężył w ostatniej edycji PBO, Miasto Poznań ogłosiło przetarg na wykonanie takiej usługi. Wygrała go firma LTA Design z Gliwic.

Specjaliści będą wykonywać analizy spalin z palenisk domowych przy pomocy drona, który będzie latał po Poznaniu. Obszary, które mają zostać sprawdzone będą uzgadniane ze strażą miejską, która wskazywać będzie przede wszystkim te rejony, w których zgłaszanych jest najwięcej interwencji.

“Chcemy uświadomić poznaniakom, jak ważna jest troska o środowisko oraz jakie skutki niesie za sobą spalanie odpadów. Liczymy, że dzięki takim działaniom wielu z nich zmieni swoje zwyczaje i zacznie przykładać większą wagę do tego, co spala w swoich piecach i kominkach. Osoby, do których nie przemówią racjonalne argumenty, być może przekonają mandaty nałożone przez strażników miejskich. Specjalistyczny sprzęt pomoże skuteczniej wykrywać trucicieli”

Katarzyna Kierzek – Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania

Dron będzie posiadał specjalny czujnik, który będzie wykrywał związki chemiczne w spalinach emitowanych z komina danej posesji. W ten sposób, z dużym prawdopodobieństwem wskazywać będzie na spalanie odpadów (formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone – PM 2,5 oraz PM 10). Wyniki będą przekazywane na bieżąco, co pozwoli na skuteczniejsze ujawnianie przypadków zanieczyszczania powietrza, a tym samym karania sprawców, co w dłuższej persepktywie ma zniechęcić mieszkańców do podejmowania prób spalania odpadów i innych substancji niedozwolonych.

W ramach projektu firma przeprowadzi również cztery spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które poświęcone będą tematowi ochrony środowiska, w tym przede wszystkim szkodliwości spalania odpadów.