Prace na ul. Wodnej – trzy tygodnie utrudnień w okolicy

W czwartek, 3 października rozpocznie się przebudowa sieci cieplnej na ul. Wodnej. Spowoduje to zmiany w organizacji ruchu w okolicy.

Prace prowadzone będą od 3 do 25 października. W czasie trwania robót wygradzane będą kolejne fragmenty jezdni i chodnika na skrzyżowaniu ul. Wodnej i pl. Kolegiackiego.

Możliwe będzie dojście oraz dojazd do posesji.