Mikrogranty dla Seniorów – Miasto Poznań zachęca do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw senioralnych

Miasto Poznań zachęca seniorów do udziału w konkursie „Mikrogranty dla seniorów” realizowanego w ramach projektu „Senioralne Potyczki”. Zwycięskie pomysły i inicjatywy mogą otrzymać nawet 1,5 tysiąca złotych dofinansowania.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60. rok życia. Wystarczy utworzyć co najmniej 3-osobową grupę seniorów, którzy mają pomysł na to, jak zrobić coś dla najbliższego otoczenia i społeczności. Inicjatywą może być np. organizacja wydarzenia integracyjnego, szkoleń czy warsztatów, wydarzeń integrujących pokolenia czy spotkań konsultacyjnych i doradczych – czyli tak naprawdę wszystko, co aktywizuje seniorów, działa na ich rzecz lub dotyczy inicjatyw międzypokoleniowych.

W jaki sposób zgłosić pomysł? Należy wypełnić odpowiedni formularz, który dostępny jest online i w siedzibie Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 75. Oferty można wysyłać drogą mailową na adres mikrograntydlaseniorow@pisop.org.pl lub złożyć osobiście lub listownie w wersji papierowej w Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu.

Nabór wniosków trwa do 15 listopada do godziny 15:00.

Przygotowano także pomoc dla tych, którzy nigdy wcześniej nie tworzyli tego typu projektów. Mogą oni skorzystać z możliwości spotkania z doradcą, który pomoże wypełnić formularz, omówi zasady realizacji projektów, odpowie na wszelkie pytania i sprawdzi poprawność poszczególnych elementów.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są online, pod numerami telefonów 534 205 699, 61 851 91 34 oraz drogą mailową, pod adresem mikrograntydlaseniorow@pisop.org.pl.

Na realizację projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości 1,5 tysiąca złotych.