Poznań znów zmaga się ze smogiem. Dziś obowiązują ograniczenia w sposobie ogrzewania

W związku z przekroczeniem stężenia pyłów drobnych PM10 w poniedziałek, 21 października, dzisiaj, we wtorek, obowiązują ograniczenia w sposobie ogrzewania i palenia w kominkach i kotłach.

Ograniczenia to efekt wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej. Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 (do którego doszło 21 października) oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia.

Oznacza to, że dzisiaj, 22 października, przez cały dzień obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu.

Co ważne, ograniczenia dotyczą osób posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Urząd Miasta przypomina, że w miastach głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 jest spalanie paliw stałych, czyli węgla i drewna. Do wysokich stężeń zanieczyszczeń przyczyniają się warunki meteorologiczne, w tym słaby lub brak wiatru, inwersja temperaturowa, czy wyżowy układ baryczny.

W sytuacji zauważenia łamania zakazu należy zgłosić taki przypadek do straży miejskiej pod numerem telefonu 986.