Na czym polega i jak przebiega likwidacja szkody?

Po stłuczce czy innym zdarzeniu wymagającym interwencji ubezpieczyciela musi odbyć się tak zwana likwidacja szkody. Co to właściwie oznacza i jak przebiega proces oceny zdarzenia przez ubezpieczyciela? Okazuje się, że w łatwy sposób można zwiększyć szansę na otrzymanie odszkodowania.

Co to jest likwidacja szkody?

Likwidacja szkody, zwana również postępowaniem likwidacyjnym, jest procesem przeprowadzanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe który ma doprowadzić do wypłacenia (bądź też niewypłacenia) odszkodowania w odpowiedniej wysokości. W celu wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel musi ustalić kto jest właściwie winny zdarzeniu i jakie towarzyszyły mu okoliczności oraz jaka jest kwota strat.

Najczęściej używa się tego terminu w kontekście zdarzeń komunikacyjnych takich jak wypadki czy kolizje i jest wypłacane z komunikacyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), ale nie tylko. Likwidacja szkody dotyczy wszelkich zdarzeń, gdzie konieczne jest ustalenie odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania. Może to być np. konieczność oceny zdarzenia po zalaniu mieszkania czy zniszczeniu telewizora przez kota.

W celu likwidacji szkody ubezpieczyciel wyznacza likwidatora, czyli osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie likwidacji. Zajmuje się on oględzinami szkody, udokumentowaniem jej, przeprowadzeniem dochodzenia mającego ustalić okoliczności jej powstania, dokonanie wyceny kosztów likwidacji (czyli wysokości wypłaconego odszkodowania) i podjęciem decyzji o wypłacie, bądź odmowie wypłaty odszkodowania. Jego praca przypomina nieco pracę detektywa i faktycznie, pracy likwidatora podejmują się często np. byli policjanci.

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Proces likwidacji szkody z OC przebiega podobnie we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Zazwyczaj wygląda mniej więcej w poniższy sposób:

  1. Po pierwsze poszkodowany powinien sporządzić notatkę z miejsca zdarzenia. Najlepiej jeśli będzie to wspólne oświadczenie ze sprawcą. Formularz takiego oświadczenia jest dostępny na stronie UFG i poszczególnych ubezpieczycieli. Za ważną zostanie uznana też notatka sporządzona całkowicie odręcznie. Warunkiem jest by zawierałą dane takie jak imiona i nazwiska uczestników zdarzenia, numery ich dokumentów i telefonów, dane z polisy sprawcy, dane kontaktowe ewentualnych świadków i możliwie precyzyjny opis zdarzenia, pod którym podpisują się jego uczestnicy. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia co do przebiegu zdarzenia to wezwana powinna zostać policja, która sporządzi opis zdarzenia za jego uczestników.
  2. Zgłoszenie szkody – im szybciej, tym lepiej. Można tego dokonać telefonicznie, przez formularz internetowy, tradycyjną pocztą, a nawet przez aplikację mobilną. W zgłoszeniu wymagany jest podanie daty i godziny zdarzenia, danych z dowodów rejestracyjnych. Całość powinna zająć około 10 minut. Zgodnie z ustawą termin na zgłoszenie szkody wynosi 3 lata, jednak po tak długim czasie ubezpieczyciel może próbować poddać w wątpliwość przedstawiony przebieg zdarzenia i wypłacić niższą kwotę odszkodowania, albo nie wypłacić go wcale.
  3. Analiza zdarzenia. Ubezpieczyciel musi ocenić zdarzenie, by ustalić czy wypłaci odszkodowanie. To w tym kroku możesz zostać poproszony o przedstawienie notatki z miejsca zdarzenia. Likwidator może też poprosić o pomoc policję, albo zadzwonić do sprawcy.
  4. Szacowanie wartości szkody. Ubezpieczyciel skontaktuje się z poszkodowanym by ustalić termin i miejsce oględzin samochodu. Czynność ta jest realizowana jednocześnie z analizą szkody.
  5. Ostateczna decyzja o wypłacie odszkodowania i jego kwocie. Po podjęciu pozytywnej decyzji kwota odszkodowania zostanie przesłana na konto poszkodowanego (chyba, że rozlicza się z ubezpieczycielem w systemie bezgotówkowym).

Jak działa system Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS)?

System BLS, czyli bezpośredniej likwidacji szkody stanowi duże ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania z ubezpieczenia OC. W zwyczajnym trybie poszkodowany musi kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. To w oczywisty sposób utrudnia całą procedurę likwidacji szkody, bo należy podać wszystkie swoje dane i obcować z całkowicie nieznaną wcześniej firmą.

Z kolei jeśli obaj uczestnicy zdarzenia są ubezpieczeni w firmach korzystających z systemu to likwidacja szkody może odbyć się w uproszczonym trybie. Szkodę zgłasza się wtedy do swojego ubezpieczyciela przez np. aplikację mobilną. a ten dopełnia za własnego klienta wszystkich formalności i rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy przez zryczałtowane stawki. Dzięki temu cały proces jest prostszy i szybszy, a wybór tego czy innego towarzystwa ma faktyczny wpływ na jakość obsługi. Takie i inne informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych najłatwiej jest sprawdzić w internetowych porównywarkach ubezpieczeń np. na https://ocenapolis.pl.

Aby szkoda mogła być zlikwidowana w ramach BLS jej wartość nie może przekraczać 30 tys. złotych, a żaden z uczestników zdarzenia nie może odnieść obrażeń ciała.

Bezgotówkowa czy gotówkowa likwidacja szkody – co wybrać?

Na zakończenie procesu likwidacji szkody to poszkodowany musi podjąć ostateczną decyzję o tym, w jaki sposób zlikwidować szkodę. Dostępne są dwie możliwości – wypłata odszkodowania bezpośrednio do ręki bezpośrednio z OC sprawcy (tzw. wariant kosztorysowy) i naprawa uszkodzenia na własną rękę w dowolnym warsztacie oraz bezgotówkowe rozliczenie szkody, czyli oddanie samochodu do punktu, z którym ubezpieczyciel ma podpisaną umowę i odebranie z niego naprawionego pojazdu bez zbędnych komplikacji.

W wariancie kosztorysowym konieczna jest wycena szkody przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez ubezpieczyciela, co oznacza wydłużenie czasu trwania całej procedury i może zająć kilka dni. Rzeczoznawca może też się pomylić na naszą niekorzyść. Jego decyzję można reklamować, co spowoduje dalsze wydłużenie czasu oczekiwania na ostateczną likwidację szkody. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma np. zaprzyjaźniony warsztat to na wariancie kosztorysowym może zaoszczędzić nieco pieniędzy. Wybranie opcji kosztorysowej jako jedynej przy zakupie ubezpieczenia OC oznacza też tańszą składkę.

Bezgotówkowa likwidacja szkody, zwana też wariantem warsztatowym, to wygoda i jakość wykonanej usługi. W tym wariancie zazwyczaj ubezpieczyciel dopełni za nas wszystkich formalności, udostępni nam samochód zastępczy, a z miejsca zdarzenia uszkodzony pojazd zabierze laweta. Zazwyczaj istnieje też możliwość wyboru warsztatu, w którym zostanie przeprowadzona naprawa z OC sprawcy. Ubezpieczyciel przedstawi nam listę punktów, z którymi ma podpisaną umowę. Wadą tego rozwiązania jest wyższy koszt polis, które dopuszczają możliwość bezgotówkowej likwidacji szkody.