Sprawozdanie finansowe w cyfrowej rzeczywistości

Dla ponad pół miliona księgowych w całej Polsce ostatnie tygodnie roku to nie tylko beztroska przy świątecznym stole i odpoczynek w gronie rodziny. Dla nich, to najbardziej intensywny czas w roku – zamknięcie ksiąg rachunkowych. Warto dobrze się do tego przygotować z wyprzedzeniem. Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapowiada kolejną edycję szkoleń „Akcja Bilans”.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019 r. zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest to dopiero drugi rok powszechnego obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej w formie cyfrowej. Zanim jednak firmy i inne instytucje, zobligowane do składania sprawozdań, przystąpią do ich opracowania, muszą zamknąć rok, co nie jest prostym zadaniem. Warto zatem wcześniej się do niego przygotować. Jednakże przedsiębiorcy często nie mają świadomości, z jakim wyprzedzeniem należy rozpocząć te przygotowania.

Chociaż rzeczywiste prace w działach księgowości i finansów w firmach rozpoczynają się na samym początku stycznia, to wiele elementów należy przygotować znacznie wcześniej .Rozsądnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie prac przygotowawczych już w listopadzie. Daje to przede wszystkim szansę na potwierdzenie w odpowiednim terminie, że dane wynikające z ksiąg rachunkowych odpowiadają rzeczywistości, oraz że księgi te są kompletne. Dotyczy to przede wszystkim obowiązków inwentaryzacyjnych oraz procedur, jakie powinny być przez dobrego księgowego wykonane przed przystąpieniem do sporządzania sprawozdania finansowego

mówi Łukasz Motała, wykładowca Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Które od lat wspiera księgowe i księgowych w tym niełatwym okresie, organizując serię bardzo intensywnych, bogatych merytorycznie szkoleń. 

Pośpiech wynikający ze zbliżającego się końca roku i okresu okołoświątecznego, sprzyja niestety powstawaniu nieprawidłowości i uchybień. Dzięki przeprowadzanym szkoleniom, przy odpowiednim przygotowaniu i wskazaniu problemów, które pojawiały się w sprawozdaniach finansowych innych jednostek w latach ubiegłych, możliwe jest uniknięcie wielu błędów. 

Warto odświeżyć wiedzę z zakresu procesów inwentaryzacyjnych, które poprzedzają techniczne zamknięcie roku. I mowa tu nie tylko o spisie z natury czy potwierdzeniu sald, ale przede wszystkim o weryfikacji zgodności zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami . Oprócz gruntownej analizy problemów, które zaistniały w minionym roku, na szkoleniach Bilans 2019 omówione zostaną również zapowiadane zmiany w przepisach, w tym również w prawie bilansowym. Wiemy, iż prawdziwa rewolucja w zakresie sprawozdawczości finansowej czeka spółki notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

podkreśla Łukasz Motała

Podniesienie przez ustawodawcę limitów ograniczających możliwość zastosowania uproszczeń dla podmiotów małych sprawiło, iż możliwość ich zastosowania będzie dostępna dla większej liczby firm niż dotychczas. Podczas serii szkoleń, wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyjaśnią dokładnie, kto będzie mógł z nich skorzystać i w jakim stopniu.

Szkolenia w ramach Akcji Bilans 2019 rozpoczynają się 27 listopada br. Pierwsze z nich odbędzie się w Oddziale Terenowym Stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim. Dzień później spotkania rozpoczną się w Poznaniu, a w kolejnych dniach – w pozostałych sześciu oddziałach terenowych.  

Dotarły do nas sygnały, że aż do chwili obecnej, niektóre spółki nie przedłożyły swoich sprawozdań finansowych do KRS, mimo, że termin ich złożenia minął wraz z końcem czerwca .Przyczyny takiego stanu są rozmaite i uzależnione od wielu okoliczności. Na razie zagadką jest, w jaki sposób administracja państwowa potraktuje takie organizacje i jakie konsekwencje wyciągnie w związku z niewywiązaniem się z obowiązku terminowego złożenia sprawozdań finansowych.

zwraca uwagę ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wyegzekwowanie obowiązku nie jest jednoznaczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele problemów wynikało z obiektywnych trudności wynikających z funkcjonowania infrastruktury zapewnianej przez administrację publiczną. Jak wynika z badania, przeprowadzonego na przełomie września i października bieżącego roku przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, największymi utrudnieniami w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu cyfrowej sprawozdawczości były problemy z systemem e-KRS oraz brak odpowiednich objaśnień i instrukcji dotyczących wypełniania poszczególnych struktur logicznych e-sprawozdania. Powyższe niedogodności wskazał co trzeci z respondentów. 

 Z wieloma problemami, w tym nie tylko natury technicznej, ale również wynikającymi z bariery językowej, borykały się i borykają nadal podmioty, w których funkcje kierowników jednostek pełnią nierezydenci, którzy nie znają języka polskiego

dodaje Łukasz Motała.

Szkolenia w ramach Akcji Bilans dają możliwość wymiany cennych doświadczeń w gronie specjalistów, którzy każdego dnia mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Dzięki spotkaniom, księgowi zdobywają praktyczną wiedzę i wartościowe wskazówki, jak również mogą uniknąć popełniania najpowszechniejszych błędów, ucząc się na przykładach nieprawidłowości w bilansach z lat ubiegłych. 

Polecam uwadze wszystkich przedsiębiorców, prowadzących firmy zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego, aby zachęcały swoich księgowych do udziału w szkoleniach w ramach Akcji Bilans. Skondensowana forma i intensywny przebieg sprawiają, że w krótkim czasie księgowi zyskują niezbędną wiedzę do sprawnego przeprowadzenia zamknięcia roku. Warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność za niedotrzymanie obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, ponosi nie tylko księgowy, ale również kierownik jednostki, czyli najczęściej zarząd (w spółkach kapitałowych), wspólnicy prowadzący sprawy spółki (w spółkach osobowych) lub przedsiębiorca.

mówi Łukasz Motała

Udział w szkoleniach „Bilans 2019” to inwestycja w wyspecjalizowanych pracowników. Ich rozległa i aktualna wiedza merytoryczna, pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemności. 

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.