Smog w Poznaniu – ograniczena w sposobach spalania

Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska UMP, z uwagi na przekroczenie wczoraj dopuszczalnego poziomu stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozy wskazujące na prawdopodobieństwo utrzymania się przekroczenia także dzisiaj, wprowadzono tymczasowe ograniczenia w sposobach ogrzewania.

W czwartek, 21 listopada, na terenie Poznania zakazane jest stosowanie kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Ograniczenia wynikają z uchwały „antysmogowej”, przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Badania wskazują, że głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest wciąż spalanie paliw stałych takich jak węgiel i drewno, natomiast na wysokie stężenie zanieczyszczeń wpływ mają przede wszystkim warunki atmosferyczne, w tym głównie słaby lub brak wiatru.