“Dobry Remont” – powraca konkurs na najlepiej wyremontowaną kamienicę

Po 5 latach powraca konkurs “Dobry Remont”, w którym wyróżniane są najlepsze renowacje elewacji kamienic w Poznaniu. To jeden z elementów promocji działań mających na celu ochronę i przywrócenie dawnego blasku historycznym budynkom na terenie miasta.

W ostatnich latach przybywa programów dofinansowań remontów kamienic zarówno dla tych miejskich jak i prywatnych, co przekłada się na coraz większą liczbę odnowionych zabytkowych i historycznych budynków.

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania wraz z Miastem Poznań postanowiło wyróżnić tych, którzy przyczyniają się do ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta oraz promocji dobrych praktyk. Po 5 latach przerwy ponownie odbywa się konkurs “Dobry Remont”, w którym wyróżniane są najlepsze renowacje elewacji budynków.

Z uwagi na przerwę między ostatnią a tegoroczną edycją, w tej odsłonie głosować można na budynki, które wyremontowano nie tylko w ciągu ostatniego roku, ale w ciągu ostatnich kilku lat.

Jak podkreślają organizatorzy, przywracanie blasku zabytkowym kamienicom w centrum miasta podnosi walory estetyczne Poznania, a także podkreśla jego historyczny charakter. Konkurs ma być nagrodą dla inwestorów, którzy mimo utrudnień związanych z koniecznością uwzględniania kwestii konserwatorskich, co wiąże się także ze zwiększeniem kosztów inwestycji, przeprowadzają remonty.

Konkurs został objęty patronatem ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków.

“Konkurs promuje podejście kompleksowego dbania o zabytki. Z jednej strony pozwala docenić wysiłek, włożony w przywrócenie zabytkom dawnej świetności, z drugiej – zachęca innych do podjęcia działań w celu ratowania naszego wspólnego dziedzictwa.”

Joanna Bielawska – Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków

Głosowanie odbywa się online i potrwa do 15 grudnia. Jedna osoba może oddać maksymalnie jeden głos.

Zwycięski obiekt zostanie wyróżniony tabliczką z nazwą konkursu oraz wskazaniem “Niech świeci przykładem” – tak, aby każdy mógł zobaczyć wzór dobrych praktyk. Co ważne, tabliczka będzie mogła wisieć na budynku tak długo, dopóki będą widoczne efekty remontu. W ten sposób organizatorzy chcą zachęcać do stałego dbania o budynki.