Wiadukty w ciągu ulic Golęcińskiej i Lutyckiej coraz bliżej

Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z projektantem (Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania) w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej w kontekście budowu wiaduktów nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej.

Podpisana umowa opiewa na kwotę 2,5 mln złotych, a wykonawca zobowiązał się do realizacji zamówienia w 14 miesięcy.

Poza przygotowaniem projektu budowlanego i wykonawczego firma będzie musiała również pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót, a także przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

Budowa wiaduktów ma zapewnić bezkolizyjny przejazd przez linię kolejową, a tym samym nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu, ale także usprawnić ruch kołowy w okolicy, co wpłynie na poprawę komfortu okolicznych mieszkańców. W ramach inwestycji powstaną również bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz niezbędna infrastruktura drogowa.