Policjanci szkolili się z zakresu udzielania pomocy osobom bezdomnym

W jaki sposób rozmawiać z osobami będącymi w kryzysie bezdomności? Jak zapewnić porządek i bezpieczeństwo jednocześnie pamiętając, by nie naruszyć praw takich osób? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszeli poznańscy policjanci, którzy wzięli udział w specjalnym szkoleniu w zakresie właściwego traktowania osób będących w kryzysie bezdomności.

Zajęcia doskonalenia zawodowego w tym zakresie to inicjatywa Komendy Głównej Policji. W Poznaniu zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP.

W zajęciach udział wzięło łącznie 120 policjantów garnizonu wielkopolskiego z OPP, Komisariatu Wodnego Policji, Wydziału Prewencji oraz kadry kierowniczej pionu prewencji i policjantów zajmujących profilaktyką społeczną z KMP i KPP garnizonu wielkopolskiego.

Podczas szkolenia funkcjonariuszom przypominano o konieczności i ochrony praw człowieka podczas działań służbowych. Wskazywano na konieczność właściwej komunikacji policjantów z osobami będącymi w kryzysie bezdomności. Pokazywano w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami i czego – zarówno zwrotów jak i działań – unikać.

Przybliżono ogólne zagadnienia z zakresu problemu bezdomności, skali zjawiska, a pracownicy MOPS podzielili się swoimi doświadczeniami w sferze pracy z tą grupą społeczną. Omówiono podstawy prawne udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz kwestie współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej.