Bakterie salmonelli w jajkach z Wielkopolski

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wykryciu pałeczek salmonelli w jajkach pochodzących z fermy w Rogalinku w Wielkopolsce, a pakowanych w Środzie Wielkopolskiej. Towar został wycofany ze sprzedaży.

Jak poinformował GIS, zgodnie Inspekcja Weterynaryjna podczas wykonywania badania urzędowego kurnika K2 na Fermie Drobiu Piotr Gościniak w Rogalinku, w próbkach pobranych w ramach wymazów środowiskowych wykryto bakterię samonella enteritidis.

„W opinii Głównego Lekarza Weterynarii nie ma jednoznacznego dowodu, iż jaja pochodzące z ww. gospodarstwa nie były skażone pałeczkami Salmonella, co stanowić może potencjalne ryzyko dla konsumentów. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj i wprowadzenie ich do obrotu zdecydował o konieczności wycofania jaj z obrotu.”

Główny Inspektorat Sanitarny

Producent – Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341

Zakład pakowania jaj – Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30255916

Konsumentom odradza się spożywania jaj o wskazanych numerach partii produktów, szczególnie na surowo, z uwagi na możliwe zagrożenie dla zdrowia.