Poznań ma nową rzeźbę

Na Ostrowie Tumskim, w miejscu, w którym ponad tysiąc lat temu był gród Mieszka I, stanęła rzeźba odwzorowująca w przybliżonym kształcie wały obronne. Jej instalacja zakończyła się w czwartek, a dziś poznaniacy i turyści mogą podziwiać konstrukcję nawiązującą do tradycji dynastii piastowskiej.

Rzeźba inspirowana wałami obronnymi Mieszka I to dzieło Łukasza Gruszczyńskiego z Uniwersytetu Artystycznego. Konstrukcja została wykonana z metalowej blachy, prezentując swoją futurystyczną formę – następnie rzeźbę pokryto drewnem pochodzącym z wykopalisk. Jak twierdzi wykonawca tego projektu, jest to symboliczne nawiązanie do dialogu form i przestrzeni wieków dawnych i współczesności. 

Celem, który przyświecał wykonawcom projektu, było upamiętnienie świadectwa początków państwowości polskiej w Poznaniu. Zgodnie z koncepcją artystyczną rzeźba ma zobrazować skalę i przybliżony kształt grodowych wałów obronnych.

Rzeźba nie jest jedyną nową atrakcją turystyczną. W ramach projektu odrestaurowano i udostępniono wnętrze zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonano ekspozycję Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim. 

Początkowy plan zakładał zaprezentowanie zwiedzającym pozostałości tysiącletniej kaplicy, które znajdują się 1,5 m pod gotyckim kościołem NMP. Badania wykazały jednak, że stworzenie takiej ekspozycji zagrażałoby świątyni stojącej na miejscu wykopalisk. 

Ostatecznie zapadła decyzja, by przebieg murów palatium odtworzyć ze szkła artystycznego wokół kościoła

mówi Monika Ryźlak z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte już w 1938 r. W wykopie na głębokości ponad 5 m odsłonięto wówczas konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego.

61 lat później w okolicy kościoła Najświętszej Marii Panny zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóćki-Krenz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnalazł relikty palatium Mieszka I. W następnych latach archeolodzy odkryli też fundamenty pałacowej kaplicy, której renowacja rozpoczęła się dwa lata temu. 

Projekt “Tu się wszystko zaczęło” jest wyceniany na 10 mln zł i  częściowo został wykonany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.