Technikum Komunikacji ze spadkiem, Technikum Łączności z dużym awansem – najlepsze technika w Polsce wg rankingu Perspektywy 2020

Poznańskie Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji znalazło się w pierwszej 10. najlepszych techników w ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2020. Tuż za nimi sklasyfikowano kolejną poznańską szkołę – Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności. Dla pierwszej ze szkół to spadek w stosunku do ubiegłego roku, dla drugiej znaczny wzrost. Jak wypadły pozostałe placówki?

Co roku przygotowywany jest ranking „Perspektywy”, który jest zestawieniem najlepszych w Polsce szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych). Osobno klasyfikowane są licea ogólnokształcące (ranking dostępny tutaj) oraz technika.

Twórcy rankingu oceniają technika biorąc pod uwagę cztery kryteria. Sukcesy w olimpiadach stanowią o 20% oceny, podobnie jak wyniki z egzaminów pisemnych na maturze z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki z przedmiotów dodatkowych oraz z egzaminu zawodowego to z kolei po 30% oceny.

Najlepsze w Polsce okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Najlepszą poznańską szkołą jest sklasyfikowane na 9. pozycji Technikum Komunikacji w ZSK. To spadek o trzy pozycje w stosunku do ubiegłorocznego rankingu. Tuż za pierwszą dziesiątką najlepszych, na 11. miejscu sklasyfikowano Technikum Łączności w ZSŁ w Poznaniu. To z kolei duży awans o aż 50 miejsc w klasyfikacji.

Trzecim najlepszym w Wielkopolsce i jego stolicy jest Technikum Budowlane im. gen. W. Andersa w Poznaniu na 28. miejscu.

Cały ranking dostępny jest online.