Ponad 22,5 tysiąca budynków skontrolowanych przez specjalistyczny dron. Poznań walczy ze smogiem

Ponad 22,5 tysiąca budynków na terenie miasta zostało skontrolowanych podczas akcji “Skończmy ze smogiem w Poznanu” będącej jednym z projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Kontrole przeprowadzano od października do grudnia 2019 roku. W tym roku będą kontynuowane, jednak w innej formie.

Projekt “Skończmy ze smogiem w Poznaniu” został zgłoszony i wybrany w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Obejmował zarówno kontrole spalanych przez mieszkańców Poznania substancji w budynkach, jak i spotkania informacyjne, podczas których poszerzano wiedzę na temat smogu oraz możliwych działaniach, by mu zapobiegać. Informowano także o możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę starych pieców oraz o konsekwencjach prawnych niestosowania się do przepisów odnoszących się do przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza.

Kontrole prowadzone były przy użyciu specjalistycznego drona, który zbierał dane pozwalające na szybkie przeprowadzenie analizy spalin z palenisk domowych. Czas i lokalizacja badań były uzgadniane z poznańską strażą miejską – obszary pomiarów typowano pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji. 

Czujnik drona pozwala na wykrycie szkodliwych związków chemicznych (formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone – PM 2,5 oraz PM 10) w spalinach emitowanych z komina, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Dzięki temu można było wytypować posesje do szczegółowych kontroli.

Łącznie sprawdzono ponad 22,5 tysiąca budynków, a szczegółowe badania przeprowadzono w 230 sytuacjach. W 25 przypadkach ujawniono spalanie substancji i materiałów zabronionych, za co sprawcy zostali ukarani mandatami. Akcja obejmowała 30 dni oblotów dronem, który łącznie spędził w powietrzu ponad 75 godzin.

“W obecnym sezonie grzewczym, od października do końca grudnia, nasi strażnicy skontrolowali ponad tysiąc nieruchomości. W wyniku tych działań nałożyli 180 mandatów karnych. Dron wspiera nas i ułatwia pracę, pozwalając w szybszym czasie objąć kontrolami dużo większy obszar. Realizacja projektu “Skończmy ze smogiem w Poznaniu” dała nam możliwość typowania nieruchomości w oparciu o analizę spalin wydobywających się z urządzeń grzewczych nieruchomości. Dzięki temu mogliśmy udać się na kontrolę tylko tam, gdzie zachodziło podejrzenie co do legalności spalanych materiałów. Kontrole przeprowadzane przy użyciu drona zakończyły się ujawnieniem 25 nieprawidłowości i nałożeniem mandatów karnych”

Marta Hyżak-Spychała, zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania

Akcja będzie kontynuowana także w tym roku. Wszystko za sprawą samych mieszkańców, którzy ponownie zgłosili i wybrali projekt ostatniej edycji PBO. Pomiary rozpoczną się jeszcze w obecnym sezonie grzewczym i zostaną wznowione w ostatnim kwartale tego roku. Zmieni się jednak nieco forma realizacji programu, a konkretniej godziny pracy.

“Akcja badania przy użyciu drona uzupełnia to, co robimy w kwestii ochrony jakości powietrza. To nie jest koniec naszych działań. Jesteśmy przed ogłoszeniem kolejnego przetargu, który ma zabezpieczyć działania drona w tym i kolejnym sezonie grzewczym. Tym razem zawarliśmy warunek, dotyczący oblotów wieczornych i nocnych. Właśnie w tych porach najczęściej dochodzi do spalania”

Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca prezydenta Poznania

Na tegoroczną edycję programu przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.