Prawie 2200 zgłoszeń do straży miejskiej od mieszkańców w tydzień

Straż miejska podsumowała ubiegłotygodniowe interwencje. Służba dyżurna przyjęła prawie 2200 zgłoszeń, spośród których już po raz kolejny najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze interweniowali także w sprawie m.in. zakłócania ciszy i porządku publicznego oraz pomocy dla zwierząt.

Łącznie od 6 do 12 stycznia do służby dyżurnej straży miejskiej dotarło 2188 zgłoszeń. Jak się okazuje, poznaniacy najczęściej korzystają z możliwości zgłoszenia drogą elektroniczną – strażnicy otrzymali 1211 maili. Telefonicznie przekazano 858 spraw, a 118 interwencji zgłoszono osobiście.

Po raz kolejny najwięcej spraw związanych było z nieprawidłowym parkowaniem – w związku z tym interweniowano wobec 1655 kierowców. Podczas działań wystawiono 575 wezwań dla kierowców, założono 449 blokad i odholowano 25 pojazdów.

Drugą pod względem liczby interwencji była kwestia ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zgłoszono 211 takich sytuacji, w tym m.in. spalanie materiałów zabronionych w tym odpadów, dzikie wysypiska śmieci czy wraki na ulicach miasta.

Poznaniacy zgłaszali także przypadki zagrożenia zdrowia lub życia, najczęściej dotyczących osób bezdomnych i nadmiernie spożywających alkohol. W takich sytuacjach w minionym tygodniu strażnicy miejscy interweniowali 84 razy. W sprawie zakłócania ciszy i porządku publicznego podjęto 65 interwencji na wniosek mieszkańców.

Strażnicy zgłosili także 42 awarie techniczne do odpowiednich służb.

Często interweniowano także w sprawie zwierząt. Zgłoszenia przejmowane były przez Eko Patrol. Spośród 73 zgłoszonych w ubiegłym tygodniu spraw, wobec których podjęto interwencje, najwięcej było tych dotyczących bezpańskich psów, chodzących po mieście dzików oraz kotów, które wymagały pomocy ze strony człowieka.