Urząd Miasta Poznania zaprasza studentów na wiosenny staż

Kończy się nabór na wiosenną edycję praktyk i staży studenckich w poznańskim urzędzie miasta. Dostępnych jest 65 miejsc w 27 biurach i wydziałach Urzędu Miasta, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. Zgłoszenia można przesyłać do 2 lutego.

Praktyki są adresowane do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (od 4 semestru), oraz studiów II stopnia (1 semestr) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom stawianymi przez konkretne biuro.

Program jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje 60 godzin praktyk, które odbędą się w ciągu jednego miesiąca. Druga część szkolenia jest płatna (stawka godzinna-17,00 zł) i potrwa trzy miesiące, w czasie których studenci przepracują 180 godzin. Praktyka potrwa od 6 marca do 30 czerwca bieżącego roku.

Na luty zaplanowane są spotkania rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do etapu praktyk otrzymają końcową ocenę, po czym zostanie podpisana umowa na mocy której uczestnicy będą zatrudnieni na płatnym stażu. Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania zachęca do wzięcia udziału w projekcie szczególnie osoby z niepełnosprawnościami.  

Współpraca pomiędzy urzędem a studentami przebiega bardzo owocnie. Młodzi praktykanci zyskują bezcenne doświadczenie i umiejętności, a urząd pomoc w codziennych sprawach. Koordynatorka staży podkreśla, że po ukończeniu ich praktyk blisko 700 osób znalazło na stałe zatrudnienie w urzędzie. W ciągu 58 edycji staży wpłynęło 35 tysięcy zgłoszeń, z czego przyjęto zostało prawie 4200 uczestników.

Zgłoszenia na staż są przyjmowane za pomocą formularzu internatowego. Na  koniec uczestnicy otrzymują zaświadczenie o wzięciu udziału w projekcie wraz z załączoną opinią o zakresie wykonywanych obowiązków. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta  lub od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.