„Fabula rasa” Polskiego Teatru Tańca

We wtorek wieczorem w Sali Wielkiej CK Zamek rozpocznie się najnowszy spektakl Polskiego Teatru Tańca, “Fabula Rasa”, na podstawie prozy poetyckiej Edwarda Stachury.

“Fabula Rasa” to opowieść będąca podróżą w głąb osobowości człowieka, która… zmierza ku zagładzie. Jak przyznaje teatr, to “Spektaklem, w którym wszystkie gesty są tylko gestami i nigdy nie są tym, co – z mniejszym lub większym popisem – usiłują pokazać.”

Spektakl miał premierę pod koniec 2019 roku i spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony widzów. Za jego sukcesem, poza artystami na scenie, są także ci, którzy całość przygotowali: Maciej Kuźmiński – twórca nagradzany w Polsce i za granicą, zdobywca I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Miniatur Choreograficznych w Belgradzie (2017) i II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Hanowerze (2016) – odkrywa fascynujące cechy indywidualności scenicznych i artyzmu formalnego tancerzy Polskiego Teatru Tańca. Portretując kondycję jednostki i współczesnego społeczeństwa, sięga po pozornie odległe inspiracje – szkic literacki jednego z polskich „twórców przeklętych” Edwarda Stachury oraz nacechowaną narodowo twórczość muzyczną Stanisława Moniuszki. 

Prodkucję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko – Promesa 2019”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.