Jak zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa ptasiej grypy? Wojewoda zaapelował do mieszkańców Wielkopolski

Wojewoda wielkopolski, Łukasz Mikołajczyk wystosował apel do mieszkańców Wielkopolski w związku z wystąpieniem na terenie województwa ognisk ptasiej grypy. Zwrócił się z prośbą o przestrzeganie zasad, które pozwolą zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa HPAI.

Jak zapewnia wojewoda, wykryte i potwierdzone ogniska ptasiej grypy są na bieżąco likwidowane przez służby weterynaryjne. Podkreśla także, że wirus nie jest groźny dla człowieka. Ważne jest jednak przestrzeganie pewnych zasad higieny, które pozwolą na zmniejszenie możliwości przenoszenia wirusa przez człowieka.

Wojewoda zaapelował, by:

– unikać kontaktu z ptakami – zarazić można nawet poprzez dotknięcie piór chorego ptaka, należy zachować czujność podczas spacerów w parkach

-w kontakcie z ptakami (np. w gospodarstwach, gdzie hodowany jest drób) należy używać jednorazowych rękawiczek

– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym

– ptasie jaja i mięso drobiowe należy trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby nie miały styczności z inną żywnością

– unikać spożywania surowego jajka

– myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze)

– pamiętać, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy

– spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 st. C (wirus ptasiej grypy w tej temperaturze ginie)

– zadbać o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania lub karmienia

– nie dotykać padłych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków

– nie karmić dzikich ptaków prosto z ręki, a także nie dopuszczać, by siadały one na rękach lub ramionach

Jednocześnie, w komunikacie zapewniono, że sanepid regularnie prowadzi wzmożony nadzór nad sprzedażą mięsa drobiowego i produktów z niego wytworzonych.