“Doszło do błędów w ustaleniach faktycznych” – będzie ponowny proces w sprawie Ewy Tylman

Będzie nowy proces w sprawie śmierci Ewy Tylman – taką decyzję podjął dziś Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

O uchylenie wyroku pierwszej instancji, w którym Adam Z., oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym został uniewinniony wnioskowała prokuratura oraz oskarżyciele posiłkowi, czyli rodzina Ewy Tylman.

Sąd Apelacyjny rozpoczął dziś proces apelacyjny i już po kilku godzinach ogłosił wyrok – sprawa trafi do ponownego rozpoznania.

W apelacji wskazywano m.in. na niedostateczną, a nawet błędną zdaniem prokuratury i pełnomocników rodziny zmarłej ocenę zebranego materiału dowodowego w sprawie oraz zeznań oskarżonego. Wskazywano na liczne błędy, jakie miał popełnić sąd pierwszej instancji. Więcej o apelacji tutaj.

Podczas dzisiejszej rozprawy Sąd Apelacyjny uznał apelacje za zasadne i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazano, że „nie ma najmniejszej wątpliwości”, że podczas pierwszego procesu doszło do „błędów w ustaleniach faktycznych”.

Na razie nie wiadomo kiedy ruszy ponowny proces.