Zgłoszenia telefoniczne i mailowe do straży miejskiej stanowią ponad 90% wszystkich z ubiegłego tygodnia

Drogą telefoniczną i mailową – tak mieszkańcy Poznania najchętniej kontaktują się ze strażą miejską chcąc zgłosić sprawy wymagające interwencji. W ubiegłym tygodniu te dwie drogi kontaktu stanowiły ponad 90% ze wszystkich ponad 1600 zgłoszeń.

Jak informuje straż miejska, od 27 stycznia do 2 lutego dyżurni otrzymali 1636 zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o interwencję. Najczęściej poznaniacy korzystali z możliwości przekazania sprawy drogą telefoniczną, pod bezpłatnym numerem telefonu. Na taki sposób kontaktu zdecydowano się w 769 przypadkach. Nieco mniej, bo 732 sprawy wpłynęły do strażników drogą mailową.

Nie były to jednak jedyne drogi przekazania zgłoszenia. W 135 sytuacjach potrzebę interwencji zgłoszono osobiście, np. w trakcie spotkań z osiedlowymi radnymi.

Niechlubne pierwsze miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów po raz kolejny zajęły interwencje związane z nieprawidłowym zaparkowaniem pojazdów. Tylko w ubiegłym tygodniu mieszkańcy przekazali 1072 takie sprawy. Strażnicy prowadzili również własne zdania, w efekcie czego, wobec niesfornych kierowców wystawiono 2357 wezwań oraz założono 445 blokad na koła. Z kolei 26 kierujących musiało odebrać swoje samochody z parkingów strzeżonych, na które odholowano nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Tylko w niedzielę w samym centrum miasta, zwłaszcza w rejonie ul. Kościuszki, Fredry, Ogrodowej, Kutrzeby i Północnej podjęto 96 interwencji.

Najczęściej problem z łamaniem przepisów dotyczących parkowania występuje w centralnej części Starego Miasta, Jeżycach, Grunwaldzie i Wildzie. W godzinach popołudniowych problem ten nasila się z kolei na terenie osiedli – na Winogradach, Piątkowie i Nowym Mieście.

Ubiegły tydzień to również 180 zgłoszeń dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Łącznie strażnicy przez 7 dni przeprowadzili 360 kontroli, które zakończyły się wystawieniem 61 mandatów, 9 pouczeniami i 2 skierowaniami do sądów. Dodatkowo, pobrano również próbki (9 przypadków) popiołu, które zostały przekazane do analizy w celu wykazania czy doszło do nieprawidłowości przy spalaniu.

Ponad 100 razy interweniowano wobec zwierząt. Najwięcej interwencji odnosiło się do bezpańskich psów, dzików na terenie miasta oraz kotów, które wymagały pomocy człowieka.

Mieszkańcy reagowali także na przypadki zagrożenia zdrowia i życia innych. W tej sprawie po zgłoszeniu od poznaniaków strażnicy interweniowali 96 razy.

W 70 przypadkach konieczna była interwencja w związku z zakłócaniem ciszy i porządku publicznego. Zgłoszono także 44 awarie techniczne odpowiednim służbom.