Minister rozwoju zapowiada zmiany, które mają uprościć procedury w budownictwie

Podczas inauguracji tegorocznych targów BUDMA na terenie MTP w Poznaniu, minister rozwoju, Robert Nowicki zapowiedział zmiany planowane przez resort, które mają przyczynić się do zwiększenia liczby oddawanych do użytku mieszkań.

Jak wyjaśniał minister, resort chce wprowadzić zmiany w prawie budowlanym, geodezyjnym i kartograficznym, które mają przyczynić się do zwiększenia liczby mieszkań oddawanych do użytku. Zmiany mają dotyczyć m.in. kwestii liczby dokumentów, które są potrzebne przy inwestycji.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, projekt techniczny będzie mógł zostać wykonany już po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zmienią się też procedury dla geodetów, co ma skrócić czas ich pracy przy danej inwestycji. Ułatwi również kontakt ze starostwem powiatowym. Ostatecznie czas związany z dochowaniem wszelkich formalności ma zdaniem resortu skrócić się o 2/3 obecnego czasu.

Co ważne, ministerstwo zakłada wprowadzenie możliwości rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w ciągu 5 dni.

Resort planuje także współpracę nie tylko z samorządami i spółdzielniami mieszkaniowymi, ale też z deweloperami i kooperatywami mieszkaniowymi. Celem jest także rozwój budownictwa społecznego.

„Chcemy, poprzez konkretne rozwiązania legislacyjne, otworzyć się na współpracę z kolejnymi podmiotami, dopuścić do realizacji rynek deweloperski, w większym stopniu samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Zaproponujemy też zmiany dotyczące finansowania TBS-ów.”

Ministerstwo Rozwoju

Trwają także prace nad reformą dotyczącą planowania przestrzennego.

Podczas wizyty w Poznaniu i inauguracji targów Budma, minister rozwoju wręczył także nagrody laureatom konkursów branżowych.