Kilkanaście osiedli bez pływalni. Radna pyta o sens budowy Centrum Sportów Walki w miejscu pływalni Olimpia

W połowie stycznia wojewoda wielkopolski przekazał Miastu Poznań teren po pływalni „Olimpia” przy ul. Taborowej. Władze miejskie zapowiedziały wówczas budowę Centrum Sportów Walki w tym miejscu i rozbiórkę dotychczasowego obiektu. Takie rozwiązanie niepokoi lokalną społeczność i część miejskich radnych.

Latem 2018 roku zamknięto pływalnię Olimpia z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Tym samym, mieszkańcy grunwaldzkich i junikowskich osiedli stracili jeden z nielicznych obiektów sportowych i aktywności fizycznej w tym rejonie. Mieszkańcy apelowali o modernizację pływalni, która pozwoliłaby mieszkańcom na naukę i rozwijanie umiejętności pływackich.

Brak pływalni jest szczególnie ciężki dla seniorów, którym trudno dojechać do innych dzielnic miasta oraz uczniów, którzy nie mają możliwości skorzystania np. z lekcji pływania w ramach zajęć z wf-u. Utrudnia to m.in. fakt, że zwykle pływalnie dla szerszej publiczności w dni powszednie dostępne są jedynie w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych, co przy konieczności dalekiego dojazdu oznacza niemożność skorzystania z obiektu.

Projekt modernizacji był nawet zgłoszony do poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, jednak został odrzucony ze względów formalnych – teren i obiekt nie były wówczas własnością Miasta.

W połowie stycznia 2020 roku wojewoda wielkopolski na podstawie zarządzenia, przekazał Miastu w ramach darowizny teren wraz z obiektem. Warunkami umowy było zachowanie publicznego dostępu do wybudowanych tam obiektów sportowych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania nieruchomości.

Władze miejskie poinformowały wówczas, że kilka miesięcy wcześniej przeprowadzono ekspertyzę, która wykazała bardzo zły stan techniczny i sanitarny obiektu, które oznaczają konieczność jego rozbiórki.

Jednocześnie Miasto zadeklarowało budowę w tym miejscu Centrum Sportów Walki. Do czasu rozpoczęcia prac na terenie miałby funkcjonować mały basen do nauki pływania, którego stan techniczny pozwala na tymczasową eksploatację.

Co z pływalnią? Miasto planuje budowę nowej krytej pływalni w sąsiedztwie – w Parku Kasprowicza.

Radna Dorota Bonk-Hammermeister zwraca jednak uwagę na fakt, że oznacza to, że zarówno obecnie, jak i przez najbliższych kilka lat, okoliczni mieszkańcy będą nadal pozbawieni krytej pływalni w okolicy. W interpelacji do prezydenta Poznania zwróciła się z pytaniami, które mają na celu rozwiać pewne wątpliwości dotyczące przyszłości obiektu przy ul. Taborowej.

Radna zwraca uwagę na fakt, że zainteresowanie pływalnią było bardzo duże aż do czasu jej zamknięcia.

„Pływalnia miała pełne obłożenie we wszystkich możliwych terminach, od wczesnego rana do późnego wieczora. Nie niszczy się tego, co wystarczająco dobrze działało, obiecując kiedyś, w przyszłości, jakieś inne rozwiązania. Mieszkańcy oczekują przywrócenia funkcjonowania basenu, zdając sobie sprawę, że będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia remontu i pewnych nakładów. Koszty będą jednak nieporównanie mniejsze niż w przypadku nowej inwestycji.”

Dorota Bonk-Hammermeister

W interpelacji wskazuje także brak podobnych obiektów w okolicy, przez co mieszkańcy poszczególnych osiedli nie mają możliwości w rozwijaniu umiejętności pływackich.

Podkreśla, że choć budowa obiektu w Parku Kasprowicza jest potrzebna, to wiąże się ona z kolejnymi latami bez możliwości korzystania z pływalni przez mieszkańców tej części Poznania.

„Planowana budowa nowego basenu krytego na obrzeżach parku Kasprowicza jest bardzo potrzebna. Budowa potrwa jednak minimum 3-4 lata, a uwzględniając półtora roku od zamknięcia pływalni „Olimpia” – ta część Poznania będzie pozbawiona możliwości pływania przez 5-6 lat. Oznacza to utratę możliwości lekcji w-f na pływalni przez większość okresu trwania nauki w szkole podstawowej. Czy klasy z Grunwaldu, Junikowa, Osiedla Kopernika, i innych (w sumie 13 osiedli) mają jeździć na w-f na Termy Maltańskie?”

Dorota Bonk-Hammermeister

Radna zwróciła się z prośbą m.in. o udostępnienie pełnej treści dokumentu przekazania obiektów przy ul. Taborowej przez wojewodę wielkopolskiego Miastu Poznań, a także ekspertyzy, na podstawie której podjęto decyzję o konieczności rozbiórki dotychczasowej pływalni. Jednocześnie prosi prezydenta o doprecyzowanie terminu konsultacji społecznych, które były jednym z warunków przekazania nieruchomości.

Interpelacja została złożona 5 lutego, na razie pozostaje bez odpowiedzi.