Budynek starego dworca Poznań Główny będzie zmodernizowany i stanie się częścią zintegrowanego węzła komunikacyjnego

Stary budynek dworca Poznań Główny zostanie zmodernizowany i przekształcony wraz z placem przed nim w zintegrowany węzeł komunikacyjny. Inwestycja miałaby być gotowa za 3 lata. List intencyjny w sprawie współpracy podpisali dziś przedstawiciel Miasta Poznań, prezydent Jacek Jaśkowiak oraz członek zarządu PKP SA, Małgorzata Zielińska.

O modernizacji dawnego budynku dworca Poznań Główny mówiło się od lat. W Poznaniu mieszkańcy i podróżni są podzieleni – jedni uważają, że obecny dworzec jest porażką, inni, że spełnia swoją funkcję bez problemu. Wszyscy jednak są zgodni, że jeśli stary budynek miałby znów zostać otwarty dla pasażerów w celach obsługi połączeń, to musi zostać gruntownie przebudowany.

Zgodnie z podpisanym dziś dokumentem będącym początkiem ścisłej współpracy na linii Miasto Poznań – PKP SA, inwestycja ma objąć teren zarówno ten, na którym znajduje się budynek starego dworca jak i placu przed nim. Całość ma tworzyć spójną wizją urbanistyczną i funkcjonalną, odpowiadając na potrzeby mieszkańców i podróżnych.

Budynek ma zostać zmodernizowany przez PKP SA. Z kolei Miasto Poznań zadeklarowało stworzenie przystanków komunikacji miejskiej z dworcem autobusowym, co przy współpracy obu podmiotów ma skutkować powstaniem zintegrowanego węzła komunikacyjnego, pozwalającego na wygodną obsługę pasażerów i ich przesiadanie się na różne środki transportu.

„Jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o ten list intencyjny. Wierzę, że tym razem uda się, ponieważ po drugiej stronie są konkretne, rzeczowe osoby. Mają inne podejście do polityki niż ci, którzy do tej pory składali różnego rodzaju deklaracje i obietnice”

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

List intencyjny ma być początkiem ścisłej współpracy na linii Miasto Poznań – PKP SA. Do jego podpisania doszło dzięki inicjatywie „okrągły stół dla dworca w Poznaniu” zainicjowanej przez minister Emilewicz. Kolejnym etapem będzie podpisanie konkretnego porozumienia, w którym zostaną określone szczegółowe warunki współpracy pomiędzy stronami.

Wybór pracowni architektonicznej, która opracuje dokumentację dla realizacji inwestycji ma zostać dokonany w formule dialogu konkurencyjnego, co planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Termin zakończenia modernizacji dworca zaplanowano na 2023 rok.