Straż miejska podsumowała ubiegły tydzień

Ponad 66,5% zgłoszeń do straży miejskiej od mieszkańców w ubiegłym tygodniu dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów. Problemy zgłaszano również m.in. w sprawie zanieczyszczeń jezdni i chodników przez pojazdy wyjeżdżające z placów budów.

Od 24 lutego do 1 marca strażnicy miejscy otrzymali od mieszkańców Poznania 1913 zgłoszeń, z czego aż 1274 dotyczyły nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Jak informują funkcjonariusze, przez tydzień wystawiono 419 wezwań dla kierowców i założono 538 blokad na koła. W 31 przypadkach podjęto decyzję o odholowaniu pojazdów na parking strzeżony.

Jednocześnie strażnicy prowadzą także akcje regularne, które mają m.in. wpłynąć na zmianę nawyków przez kierowców. Przy konsultacjach z radami osiedli, które wskazują „problematyczne” ulice, codziennie przeprowadzają kontrole mające na celu egzekwowanie od kierujących przestrzegania przepisów. W ubiegłym tygodniu były to m.in. ul. Unii Lubelskiej, Lwowska, Termalna oraz Rocha. Udało się poprawić sytuację – chętnych na parkowanie w niedozwolony sposób jest o wiele mniej. Strażnicy przestrzegają jednak, że kontrole w tych rejonach będą kontynuowane i „nie odpuszczą” tym, którzy znów zaczną łamać przepisy.

Strażnicy interweniowali również w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy na placach budów lub nieodpowiednią gospodarkę odpadami. W ubiegłym tygodniu ukarano kilkanaście osób m.in. na budowie przy ul. Katowickiej oraz przy ul. Trójpole. Najczęściej problemem były zanieczyszczenia chodników i jezdni błotem, nieodpowiednie składowanie odpadów (bezpośrednio na ziemi) lub parkowania w miejscach niedozwolonych.

Śmieci i odpady były również tematem 211 kolejnych zgłoszeń. Najczęściej zgłaszano nielegalne wysypiska oraz spalanie śmieci w piecach i kotłowniach. Eko Patrol przeprowadził 62 kontrole spalania, spośród których w 21 przypadkach wykazano spalanie odpadów, a w 2 palenie zbyt wilgotnym drewnem.

Aż 125 zgłoszonych interwencji dotyczyło zwierząt, najczęściej bezpańskich psów. Nieco mniej, bo 100 interwencji na wniosek mieszkańców dotyczyło zagrożeń życia lub zdrowia ludzi – najczęściej osób nadmiernie spożywających alkohol lub bezdomnych. Poza koniecznością wystawienia mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, w 29 przypadkach podjęto decyzję o przewiezieniu osób do ODON.

W sprawie zakłócania ciszy i porzadku publicznego interweniowano 74 razy. Odpowiednim służbom zgloszono także 41 awarii technicznych.