Bezpłatne czipowanie i sterylizacja zwierząt. Nowy program Poznania na walkę z bezdomnością zwierząt w mieście

Po przyjęciu miejskich radnych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok możliwe jest nie tylko bezpłatne czipowanie zwierząt, ale także poddanie ich kstracji. To dobra wiadomość zarówno dla właścicieli psów jak i kotów.

Dokument został przygotowany w operciu o konsultacje z osobami, którym temat bezdomności zwierząt jest bliski. W składzie kilkunastoosobowego zespołu weszli urzędnicy, radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele poznańskiego schroniska, fundacji zajmujących się ochroną zwierząt oraz mieszkańcy zaangażowani w tę problematykę.

Dzięki wymianie doświadczeń udało się wypracować rozwiązania, które znalazły się w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.

W uiegłym roku rozszerzono możliwość bezpłatnego czipowania i rejstracji swoich pupili o koty. Wcześniej możliwe było to możliwe jedynie dla psów. Wprowadzono także pilotażową akcję dopłat w wysokości 50% do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich.

Na podstawie analiz wyników zainteresowania i skuteczności programem, w 2020 roku wprowadzono kolejne zmiany. Od teraz poznaniacy będą mogli nie tylko bezpłatnie zaczipować zwierzęta i zarejestrować je w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów, ale także wykonać bezpłatnie zabiegi kastracji zarówno psów jak i kotów.

“Poznań stoi przed prawdziwym wyzwaniem. Na podstawie dwóch metod liczenia zwierząt zespół oszacował liczbę wszystkich kotów w aglomeracji na 216 000 osobników, w tym populację kotów wolno żyjących na 80 480 osobników. Niezwykle ważne jest, aby skorelowane akcje bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji oraz czipowania zostały utrzymane w kolejnych latach. To właśnie te metody działania są powszechnie uznane za najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne w ograniczaniu populacji zwierząt i z powodzeniem przyczyniają się do zmniejszenia liczby psów i kotów pozostających pod opieką fundacji oraz trafiających do schroniska”

Katarzyna Popławska, członek zespołu pracującego nad programem

W przypadku zwierząt wolno żyjących, program przewiduje jednorazowe odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia poza zabiegiem kastracji lub sterylizacji.

W tym roku powstaje także Miejski Rejestr Opiekunów Kotów Wolno Żyjących, który obejmuje osoby pomagające społecznie tym zwierzętom. Dzięki rejestracji opiekunowie staną się nieformalnymi “przedstawicielami” Miasta w terenie.

Na realizację zadań tegorocznego programu przeznaczona zostanie kwota 3 506 514 złotych.