Resort sprawiedliwości opracował projekt noweli ustawy dot. koronawirusa

Opracowany został projekt noweli ustawy o zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy np. z powodu kwarantanny dany sąd zostanie całkowicie zamknięty – podał we wtorek resort sprawiedliwości.

“Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy”

– poinformowało biuro komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości w informacji przekazanej PAP

Resort podał, że na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z prezesami sądów apelacyjnych. We wtorek MS zarekomendowało w związku z tym rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje mające na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów.

MS poinformowało jednocześnie, że opracowało również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy z powodu np. kwarantanny dany sąd powszechny zostanie całkowicie zamknięty.

Jak podano proponowane zmiany “mają umożliwić prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe – I prezesowi Sądu Najwyższego, wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań”. “Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo. Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe” – przekazało MS.

“Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne i wobec których będzie można podejmować takie nadzwyczajne decyzje – są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie, czy o tymczasowe aresztowanie”

– napisał resort

Jak dodał, niezależnie od tych proponowanych rozwiązań, projekt zakłada również “uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”.

MS podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów. Takie decyzje należą m.in. do prezesa sądu i nowe przepisy nic nie zmienią w tym zakresie” – zaznaczono w informacji resortu. Wskazano, że MS nie decyduje także o wstrzymaniu biegu terminów procesowych i materialnoprawnych, gdyż wymagają one interwencji legislacyjnej.

W informacji resort podziękował też prezesom wszystkim sądów “za współpracę i sprawne działanie” oraz pracownikom sądów, stronom i pełnomocnikom “za zrozumienie i wyrozumiałość”. MS zaapelowało też “do wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o dalszą współpracę w tym trudnym czasie”.

Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem weszła w życie 8 marca.

Ustawa przewidziała m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli. W skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.