Można ubiegać się o zwrot kosztów za zakup biletów okresowych ZTM Poznań

ZTM Poznań przypomina o możliwości uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem biletów okresowych.

Panująca sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że o wiele mniej pasażerów korzysta obecnie z transportu zbiorowego. To efekt apeli o pozostanie w domach, a także zwieszenia zajęć dydaktycznych i kulturalnych w placówkach oświatowych, uczelniach wyższych i instytucjach kultury oraz przejścia wielu zakładów pracy na tryb zdalny.

ZTM Poznań przypomina, że możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem biletów okresowych.

Zwrot – zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM – dotyczy:

– całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu,

– kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął.

Wnioski można składać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA, a także drogą mailową pod adresem: ztm@ztm.poznan.pl, należy podać imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA.

W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, ma który ma być dokonany zwrot. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

Można dokonać zwrotu zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Zwrot gotówki za niewykorzystaną część okresu ważności biletu jest możliwy wyłącznie w okresie jego ważności. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji – możliwy jest także zwrot biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny.

ZTM Poznań nie przewiduje możliwości „zawieszenia” obowiązywania biletów okresowych.