W Poznaniu jest dużo więcej biur niż firm. Jakie są prognozy wynajmu przestrzeni biurowej?

Poznański rynek biurowy w 2019 roku powiększył się o blisko 18%, a całkowity zasób powierzchni biurowej wyniósł 564 800 mkw. Do użytku oddanych zostało dziesięć projektów o łącznej powierzchni 85 700 mkw. Największym z nich była druga faza kompleksu Business Garden Poznań należącego do firmy Vastint. Kompleks składa się z pięciu budynków biurowych o łącznej powierzchni 46 100 mkw. Ponadto do użytku oddane zostały pierwsze dwa budynki należące do kompleksu Nowy Rynek o łącznej powierzchni 30 700 mkw.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała ostatni rok na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych w Poznaniu.

  • W 2019 roku poznański rynek powierzchni biurowych powiększył się o 85 700 mkw., co daje łącznie zasoby w wysokości 564 800 mkw.
  • Wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł o 3,6 pp. i wynosi 10,8%.
  • W budowie znajdują się aktualnie dwa budynki biurowe o łącznej powierzchni 51 100 mkw.
  • Stawki bazowe wynoszą obecnie 14,5 EUR/mkw.
  • Popyt w ubiegłym roku był o blisko 42% niższy niż w 2018 roku.

Podaż

Ze względu na relatywnie wysoki przyrost nowej podaży w 2019 roku większość nowych inwestycji w Poznaniu została wstrzymana do momentu oceny wpływu szczytu podaży na poznański rynek biurowy

mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield.

Popyt

Popyt na powierzchnie biurowe w 2019 roku wyniósł 40 700 mkw. i był o blisko 42% niższy niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Ponad 62% wszystkich umów stanowiły nowe umowy, a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 29% i 9%. Do największych transakcji najmu w 2019 roku możemy zaliczyć umowy zawarte przez nieujawnionych najemców w kompleksie Business Garden Poznań (3 420 mkw. – nowa umowa) oraz w budynku Andersia Business Center (3 000 mkw.– renegocjacje oraz ekspansja). W obydwu największych transakcjach w 2019 roku najemców reprezentowała firma Cushman & Wakefield. Trzecią co do wielkości transakcją było odnowienie umowy najmu przez spółkę Arvato w budynku Centrum Biurowe Globis (2 790 mkw.).

Firmy planujące swój rozwój w stolicy Wielkopolski doceniają przede wszystkim stabilność i przewidywalność tego rynku. Od dawna rozwija się tutaj sektor usług BPO/SSC, głównie w segmencie F&A, IT oraz call/service center, ale pojawiają się też całkiem nowe podmioty

mówi Grzegorz Bobrowski, Negotiator, Cushman & Wakefield.
 

Powierzchnie niewynajęte

Wskaźnik powierzchni niewynajętej na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wzrósł o 3,6 pp. i wyniósł 10,8%.

Blisko 50% dostępnej powierzchni biurowej w Poznaniu zlokalizowanej jest w ramach kompleksu Business Garden Poznań. Patrząc na pozostałą część rynku, dostępność powierzchni jest ograniczona, zwłaszcza dla najemców poszukujących powierzchni biurowej przekraczającej 1 000 mkw.

mówi Jan Szulborski.

Czynsze

Średnie stawki za powierzchnie biurowe w centrum Poznania w 2019 roku kształtowały się na poziomie 14,50 EUR/ mkw./ miesięcznie. Ograniczona dostępność powierzchni biurowej w centrum Poznania może doprowadzić do presji na wzrost stawek bazowych lub zmniejszanie pakietu zachęt.

Prognozy

Obecnie w budowie znajdują się dwa budynki biurowe o łącznej powierzchni 51 100 mkw., z czego budynek Giant Office (Giant Invest – 15 300 mkw.) zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2020 roku, a kolejna faza kompleksu Nowy Rynek (Skanska – 35 800 mkw.) w drugiej połowie 2021 roku.

Rozwój rynku biurowego w Poznaniu w ostatnim czasie jest bardzo zauważalny, również dzięki wzrostowi zainteresowania powierzchniami coworkingowymi. Obecni tutaj operatorzy notują doskonałe wyniki, co z pewnością zachęci inne firmy zajmujące się wynajmem powierzchni elastycznych do otwarcia swoich kolejnych lokalizacji w Poznaniu w niedługim czasie

dodaje Grzegorz Bobrowski.