Przebudowa ul. Gdyńskiej – w nocy zmiana organizacji ruchu w okolicy

W nocy z piątku na sobotę, czyli z 10 na 11 kwietnia, zmieni się organizacja ruchu w rejonie przebudowywanej ul. Gdyńskiej i Poznańskiej, gdzie powstaje jedno z rond na trasie od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Na czas budowy ronda wjazd na ul. Poznańską był zamknięty, a nieco dalej, na tej samej ulicy prowadzone są prace zlecone przez Zarząd Dróg Powiatowych. Dzięki koordynacji obu inwestycji możliwe było zminimalizowanie uciążliwości w ruchu, dzięki czemu w nocy z piątku na sobotę, z 10 na 11 kwietnia, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

Po zmianie organizacji ruchu ul. Poznańska do skrzyżowania z ul. Piaskową będzie jednokierunkowa ze względu na prowadzone roboty budowlane, które nadzoruje Zarząd Dróg Powiatowych. Kierowcy jadący od Poznania w kierunku Czerwonaka będą mogli skręcić w prawo w ul. Poznańską. Ruch od granicy miasta odbywać się będzie po nowej nawierzchni przez część ronda przy ul. Poznańskiej, następnie po istniejącym śladzie ul. Gdyńskiej. Kierowcy jadący od strony Czerwonaka także będą mogli skręcić w ul. Poznańską. Natomiast dojazd do ul. Piaskowej, gdzie powstawać będzie drugie z planowanych rond, zostanie zapewniony ul. Gdyńską. Kierowcy jadący od ul. Piaskowej do ul. Gdyńskiej będą korzystali z utwardzonej, tymczasowej nawierzchni. Ważną informacją dotyczącą tego skrzyżowania jest likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

Na terenie budowy wykonawca zapewni bezpieczne trasy dla pieszych, w szczególności na dojściach do przystanków autobusowych. Na całym odcinku prowadzonej  inwestycji będzie obowiązywało w dalszym ciągu ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.