Radni przeprowadzą próbę zdalnej sesji Rady Miasta

W przyszły wtorek po raz pierwszy w historii sesja Rady Miasta Poznania będzie miała charakter zdalny. Zmiana ma związek z epidemią koronawirusa w Polsce i koniecznością zachowania dystansu społecznego i rezygnacji ze zgrupowań. By wszystko przebiegło prawidłowo, radni przeprowadzą dziś próbę takiej formy prowadzenia sesji.

Pod koniec marca, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, sesja odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, dzięki czemu możliwe było rozsadzenie radnych w odpowiednich odległościach na dużej przestrzeni. Jednocześnie każdy został wyposażony w rękawiczki i maseczki.

Ostatnia sesja, która miała odbyć się wczoraj została odwołana. Kolejna zaplanowana jest na 28 kwietnia i już wiadomo, że będzie pierwszą w historii miasta przeprowadzoną zdalnie.

Przygotowania do takiego rozwoju wydarzeń trwały kilka tygodni. Konieczne było odpowiednie przygotowanie logistyczne, techniczne i systemowe, by całość przebiegała sprawnie i przy zachowaniu odpowiednich procedur.

“Do połączenia osób, biorących udział w posiedzeniu rady miasta, wykorzystana zostanie popularna platforma, służąca do organizacji spotkań wideo. Narzędzie umożliwia przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że uczestnicy sesji będą mogli uczestniczyć w obradach we własnym domu. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, zainstalowanemu na komputerach radnych (na wzór tego, które wykorzystywane jest na co dzień w czasie obrad w sali sesyjnej), możliwe będzie także głosowanie online. “

Urząd Miasta Poznania

Miejscy informatycy mogli instalować oprogramowanie na komputerach radnych zdalnie. Jedynie kilka osób zdecydowało się przyjść do urzędu osobiście.

Podczas sesji, w Sali Sesyjnej UMP obecny będzie przewodniczący Rady Miasta Poznania, który będzie m.in. udzielał głosu poszczególnym radnym i urzędnikom, biorącym udział w sesji. Swojego przedstawiciela może także wyznaczyć każdy z klubów. Osoby prezentujące poszczególne projekty uchwał pojawiać się będą w sali sesyjnej tylko na czas swojej prezentacji.  Wszystko po to, by w jak największym stopniu ogranizyć liczbę osób przebywających jednocześnie na sali.

Dzisiaj nowe rozwiązanie będzie testowane, by sprawdzić, czy to co działa w teorii sprawdzi sie także w praktyce. Sesja próbna pozwoli radnych i wszystkim zainteresowanym stronom przetestować nowe rozwiązanie i ewentualnie zgłosić problemy lub pytania techniczne.