Próba wyłudzenia danych czy brak profesjonalizmu Poczty Polskiej? Poznań nie przekaże danych wyborców

Do samorządowców, w tym także do Urzędu Miasta Poznania, wpłynął w nocy anonimowy mail sugerujący, że nadawcą jest Poczta Polska. W treści znajduje się wniosek o udostępnienie spisu wyborców w celu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Prezydent Poznania poinformował, że cała sytuacja wzbudza zbyt wiele wątpliwości prawnych i nie przekaże danych. Zastanawia się także nad zawiadomieniem organów ścigania o “incydencie”.

Mail wpłynął do poznańskiego magistratu w nocy, o godzinie 2:29 z adresu “wybory2020@poczta-polska.pl”. W treści autor zwraca się z wnioskiem o przesłanie dokładnych dancyh wborców na terenie Poznania. Całość nie jest podpisana imieniem i naziwskiem żadnej z osób, a jedynie jako “Poczta Polska”. Brakuje również podpisu elektronicznego, który jest wymagany przy tego typu wiadomościach.

Prezydent Poznania zapowiedział, że zignoruje maila i nie prześle żadnych danych.

“Treść maila można uznać za próbę wyłudzenia danych osobowych zamieszczonych w spisie wyborców – mieszkańców miasta Poznania, które jako prezydent i organ administracji publicznej jestem zobowiązany chronić, przetwarzać i udostępniać zgodnie z prawem”

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Jak wskazuje Urząd Miasta, w treści nie ma żadnego stosownego umocowania prawnego, na podstawie którego Poczta Polska, o ile w ogóle jest nadawcą wiadomości, mogłaby otrzymać takie dane.

Jacek Jaśkowiak przyznaje, że rozważa zgłoszenie sprawy do organów ścigania.

“Rozważam zawiadomienie organów ścigania o tym incydencie, tak jak to czynię w innych tego typu przypadkach. Treść tego maila nie może być dla mnie podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie. Jeżeli taki jest standard działania Poczty Polskiej S.A., to wizja udostępnienia tej instytucji wrażliwych danych osobowych może tylko przerażać. Z rosnącym niepokojem obserwuję chaos panujący w organach administracji państwowej, związany z organizacją wyborów. Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec braku poszanowania prawa oraz profesjonalizmu, jaki zaprezentowany został w tym mailu”

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Według obowiązującego kalendarza wyborczego wybory Prezydent RP są zaplanowane na 10 maja 2020 roku.

Urząd Miasta umieścił równiez screen otrzymanego maila (dostępny w galerii tego artykułu)