PBO 2021 – zasady terminy i zmiany. 4 mln na Zielony Budżet

Miejscy radni przegłosowali wczoraj uchwałę dotyczącą zasad i trybu tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością w tym roku będzie “Zielony Budżet” poświęcony projektom dotyczących terenów zielonych. Tym samym, głosujący będą w tym roku mogli oddać 4, a nie jak do tej pory 3 głosy podczas głosowania na przedstawione propozycje.

Na Poznański Budżet Obywatelski 2021 zabezpieczono 21 milionów złotych, spośród których 15 milionów zostanie przeznaczone na projekty rejonowe, a 6 na ogólnomiejskie. Co ważne, w tych drugich w tym roku nastąpi pewna zmiana.

W ramach projektów ogólnomiejskich zostanie wyróżniona specjalna kategoria, tzw. Zielony Budżet, który będzie poświęcony inicjatywom dotyczącym tworzenia przyjaznych mieszkańcom terenów zielonych, takich jak np. aleje drzew, parki, rabaty kwietnikowe, łąki kwietne, pasaże bioretencyjne, skwery, zieleńców czy ogrodów deszczowych. Do tej kategorii zaliczane będa również wszelkie inne niekonwencjonalne rozwiązania, które wzbogacą ekosystem.

Środki na realizację Zielonego Budżetu zostaną wydzielone z puli środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie – aż 4 z 6 mln złotych. Co ważne, to wnioskodawca będzie decydować o tym, czy jego projekt ma być wliczany do Zielonego Budżetu czy nie. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do Zielonego Budżetu jest, aby co najmniej 90% inwestycji dotyczyło zieleni.

Zmiana oznacza zmiany w głosowaniu. Do tej pory w PBO można było oddawać maksymalnie 3 głosy – 2 na projekty rejonowe i 1 na ogólnomiejskie. W tym roku, z uwagi na wprowadzenie dodatkowej kategorii, każdy będzie miał do dyspozycji 4 głosy, z czego dodatkowy głos będzie dotyczył Zielonego Budżetu.

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, nabór wniosków rozpocznie się dopiero na początku czerwca, a nie jak poczatkowo planowano, miesiąc wcześniej.

Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. Aby to zrobić, nalezy wypełnićformularz zgłoszeniowi i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców. Zgłoszone projekty będą poddawane kilkuetapowej weryfikacji. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, także i w tej nie będzie możliwe zgłaszanie zadań inwestycyjnych dotyczących terenów poznańskich fortyfikacji z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawną. Wyjątek stanowią zadania realizowane na obiektach zarządzanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł.

Głosowanie rozpocznie się w połowie października i podobnie jak przy poprzednich edycjach, będzie odbywać się online. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych (jeżeli jednostki te wznowią do tego czasu swoją działalność). Punkty do głosowania tworzyć nadal mogą także rady osiedli.

Poznański Budżet Obywatelski 2021 będzie 9. edycją PBO. DO tej pory wybrano do realizacji już 200 projektów, spośród których zrealizowano 124, a większość pozostałych jest w trakcie realizacji.

“Z racji aktualnej sytuacji ograniczana jest też realizacja projektów miękkich, wybranych w PBO 2020, z których wiele dotyczy aktywności sportowej. Niektóre z tych zadań zostały wstrzymane, część jest prowadzona w formie zdalnej. Czekamy na rozwój sytuacji”

Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP

Harmonogram PBO 2021:

maj – kampania informacyjna 

1 czerwca – 30 czerwca – zbieranie wniosków 

1 czerwca – 25 września – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne 

1 czerwca – 17 lipca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

28 września – 2 października – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta 

5 października – 23 października – opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października) 

28 września – 9 października – składanie odwołań 

28 września – 16 października – spotkania odwoławcze 

19 października – 21 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów 

22 października – losowanie numerów na liście do głosowania 

23 października – 20 listopada (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów 

do 30 listopada – ogłoszenie wyników