Poznań rozpoczyna nowy projekt dla migrantów

Miasto Poznań rozpoczyna nowy projekt dla migrantów. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli skorzystać z pomocy prawnej, zawodowej, kursów języka polskiego, a przy tym integrować się z poznaniankami i poznaniakami. 

Miasto Poznań wspólnie z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) łączą siły, by w jednym miejscu świadczyć usługi na rzecz migrantów – rozpoczynają projekt o nazwie “AktywatorWLKP – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim”. Już wkrótce uruchomiony zostanie Poznański Ośrodek Integracji czyli punkt kompleksowej obsługi cudzoziemców na terenie Poznania, pod nazwą POINT. To tam każdego dnia, od poniedziałku do soboty, będą odbywały się zajęcia dla migrantów: szkolenia, nauka języka polskiego, poradnictwo prawne i zawodowe. 

Już teraz większość usług realizowana jest formie zdalnej – przez telefon lub internet. Zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikami POINT pod numerami tel. +48 503 979 758 (j. polski, rosyjski, angielski), + 48 733 432 397 (j. polski, angielski) oraz tel. +48 574 715 005, +48 796 522 506 (polski, ukraiński, rosyjski) lub drogą mailową: office@migrant.poznan.pl.

– Nowo przybyłym cudzoziemcom trudno odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, zwłaszcza urzędowej. Często wędrują od urzędu do urzędu i nie wiedzą, gdzie i jak załatwić różne formalności – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Naszym celem jest zapewnienie im potrzebnego wsparcia w jednym miejscu. Chciałbym, by życzliwość, otwartość i zrozumienie dla ich potrzeb, z jakimi spotkają się w powstającym Poznańskim Ośrodku Integracji, wyrażały stosunek poznanianek i poznaniaków do migrantów i kształtowały właściwy model relacji.

Pracownicy POINT szkolą, wspierają, integrują i informują migrantów.

– Już teraz mówimy, jak wypełnić formularze; tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa – wyjaśnia Karolina Sydow z Migrant Info Point.- Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie w Polsce, oferując darmowe konsultacje specjalistów w czterech językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim. W czasie pandemii cudzoziemscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski często zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi kwestii związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem w aktualnych warunkach. Odpowiadamy na  pytania dotyczące np. tego czy pobyt jest legalny mimo upływu terminu ważności karty pobytu i wizy, albo w jakiej sytuacji można kontynuować lub podjąć pracę na terytorium Polski.

Wkrótce w POINT przeprowadzone zostaną również działania adresowane do społeczności przyjmującej migrantów na terenie województwa wielkopolskiego. Ich celem będzie wsparcie migrantów w środowisku szkolnym, miejscu pracy i zamieszkania.

Pomogą nauczyciele polskiego i doradcy

Obecnie w wirtualnych klasach od dwóch miesięcy realizowana jest nauka języka polskiego. Dla mieszkańców Poznania i województwa wielkopolskiego, którzy ze względu na swoja sytuację zawodową, rodzinną lub zdrowotną nie będą mogli dojechać na zajęcia stacjonarne, taka możliwość będzie udostępniona również w przyszłości.

Gdy ustabilizuje się sytuacja epidemiczna, POINT zaprosi cudzoziemców do udziału w stacjonarnych, bezpłatnych kursach języka polskiego. Poziom nauczania będzie dostosowany do umiejętności słuchaczy, a czas realizacji zajęć będzie uwzględniał aktywność zawodową. Wszystkie kursy zostaną wzbogacone o wiedzę o polskiej kulturze, obyczajach i tradycjach. 

Ważną i oczekiwaną aktywnością POINT-u jest doradztwo prawne i zawodowe, wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność migrantów. Doradcy zawodowi wskazują metody szukania pracy, a przy tym uczą korzystania z dostępnych narzędzi. Pomagają w ocenie kompetencji oraz przygotowaniu podania o pracę i do rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie ze specjalistami migranci mogą zapoznać się także z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

– Poznański Ośrodek Integracji POINT będzie nie tylko wspierał migrantów, ale i aktywował do lokalnych działań, budował relacje z lokalną społecznością, służąc wzajemnemu poznaniu i wzajemnej akceptacji. Już wkrótce, jeśli warunki epidemiczne pozostaną sprzyjające, poinformujemy o jego lokalizacji i otwarciu siedziby – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. – Na pewno będzie to adres, pod którym cudzoziemcy poczują się mile widziani i zaopiekowani.

Infolinia i strona www odpowiedzą na pytania

W ramach projektu już rozpoczęła swoją działalność infolinia dla migrantów. To działanie realizowane jest przez International Organization for Migration (IOM) – organizację o zasięgu międzynarodowym,  agendę ONZ ds. migracji. To tam cudzoziemcy w swoich ojczystych językach mogą zaczerpnąć wiedzy na tematy ich interesujące – począwszy od formalno-prawnych zagadnień związanych z pobytem w Polsce, przez podjęcie pracy, po dostęp do opieki medycznej, społecznej oraz edukacji. 

– Obecnie wiele zapytań kierowanych do konsultantów dotyczy opieki medycznej i zagadnień związanych z pandemią koronawirusa – mówi Anna Ochmańska, ekspertka IOM. – To bardzo ważne źródło informacji dla cudzoziemców, zwłaszcza dla tych, którym bariera językowa nie pozwala na zaczerpnięcie wszystkich informacji z lokalnych mediów Zapraszamy cudzoziemskich mieszkańców Poznania i Wielkopolski do kontaktu, każdego dnia  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, pod numerem telefonu 22 490 20 44. 

Pod tym numerem potrzebne informacje mogą uzyskać również pracodawcy i instytucje publiczne obsługujące i przyjmujące cudzoziemców.

Wiele cennych informacji zarówno dla cudzoziemców, jak i pracodawców oraz społeczności lokalnej zostanie zgromadzonych na stronie www.migrant.info.pl, która zostanie uruchomiona już wkrótce. Strona, będąc sercem całego projektu, będzie nie tylko odpowiadała na zagadnienia pobytowe, związane z wjazdem do Polski na podstawie wizy czy z ubieganiem się o obywatelstwo polskie, ale także informowała o warunkach zawierania małżeństw z obywatelem lub obywatelką Polski czy też przyjazdu i pobytu członka rodziny. 

Nie zabraknie tam danych z zakresu prawa pracy i warunków jej podjęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, wraz z wyjaśnieniem systemu podatkowego w naszym kraju. Odwiedzający stronę znajdą też informacje na temat edukacji i korzystania systemu opieki zdrowotnej. Migranci będą mogli znaleźć dane dotyczące mieszkalnictwa i kosztów życia codziennego. 

Ważnym aspektem wzmacniającym poczucie bezpieczeństwa migrantów będą informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i handlowi ludźmi. Na stronie będzie można znaleźć potrzebne dane teleadresowe wielu organizacji i instytucji polskich udzielających wsparcia, w szczególności tych, które dotyczą dzieci cudzoziemskich w Polsce, także przebywających w Polsce bez opieki, osób niepełnosprawnych i starszych, kobiet ciężarnych, osób samodzielnie wychowujących małoletnie dzieci, ofiar tortur, gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej oraz osób potrzebujących natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia. Strona zostanie uzupełniona o praktyczne informacje dotyczące województwa wielkopolskiego, w szczególności miasta Poznania.

Wielojęzyczna aplikacja dla migrantów

W ramach projektu powstanie wielojęzyczna aplikacja dla migrantów, informująca ich o wydarzeniach odbywających się w ich otoczeniu, w szczególności o działaniach ukierunkowanych na kształcenie i rozwój zawodowy i osobisty, takich jak np. kursy i zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, itp. Aplikacja zawierać będzie oferty klubów, bibliotek, domów kultury, placówek oświatowych i kulturalnych, ośrodków aktywności lokalnej, ośrodków sportu, itp., zarówno publicznych, jak i prywatnych, z Poznania i całego województwa wielkopolskiego.

Projekt potrwa do września 2022 roku i jest pierwszą tego typu inicjatywą Miasta realizowaną na rzecz cudzoziemców ze wsparciem środków unijnych. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Miasta Poznania.