Sprzedałeś auto? Sprawdź, co z ubezpieczeniem OC

Sprzedaż samochodu wydaje się być sprawą prostą, a nawet banalną. I tak jest. Pod warunkiem, że dopełnisz wszystkich obowiązków. W tym tych związanych z ubezpieczeniem OC. Co dzieje się z polisą po sprzedaży samochodu? Sprawdź – unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

Sprzedałem auto i nie wypowiedziałem umowy OC

To błąd. Jeśli sprzedałeś pojazd z wykupioną polisą OC masz obowiązek powiadomić ubezpieczyciela o tym fakcie. W terminie 14 dni od sprzedaży samochodu należy wypowiedzieć umowę OC podając firmie ubezpieczeniowej dane nabywcy pojazdu (masz je w umowie kupna – sprzedaży – będzie to imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL bądź nazwa, siedziba i numer REGON nabywcy) oraz numer polisy. Jeśli nie dochowasz tego obowiązku, ubezpieczenie OC nadal pozostanie Twoim zobowiązaniem, zatem będziesz odpowiadał za opłacanie składek.

Jeśli zatem nie chcesz płacić za ochronę ubezpieczeniową, która faktycznie już Cię nie dotyczy (ponieważ sprzedałeś samochód), najlepiej powiadom ubezpieczyciela o fakcie zbycia auta w dniu, w którym dokonałeś transakcji.

Sprzedałem samochód z ważnym OC – czy przysługuje mi zwrot składki?

Jeśli dokonałeś zbycia pojazdu z ważną polisą OC i powiadomiłeś ubezpieczyciela o tym fakcie w ustalony terminie, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej będzie przysługiwał Ci zwrot składki. To kolejny powód, dla którego nie warto zwlekać z wypowiedzeniem umowy ubezpieczeniowej. Zwrot naliczany jest bowiem od daty wypowiedzenia polisy, a nie od daty sprzedaży samochodu.

Sprzedałem auto. Czy ubezpieczenie OC przechodzi na kupującego?

Ubezpieczenie OC po zakupie (sprzedaży) pojazdu przechodzi na nowego właściciela auta. Automatycznie (w przeciwieństwie do polisy AC, która nie przechodzi automatycznie na nabywcę pojazdu, a wygasa wraz z datą zbycia samochodu). Wynika to wprost z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Jeśli zatem sprzedałeś samochód Twoje OC przejdzie na kupującego. Ten przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia (z dniem nabycia samochodu). Nowy właściciel może jeździć z przejętym w ten sposób ubezpieczeniem OC aż do końca okresu, na jaki ubezpieczenie zostało zawarte. Ale czy musi? Otóż nie. Nabywca pojazdu ma do wyboru dwie możliwości:

  • korzystać z ochrony ubezpieczeniowej do końca terminu ważności polisy (tutaj trzeba pamiętać, że umowa po zbywcy pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres ochrony ubezpieczeniowej), lub
  • wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie jej trwania (tutaj obowiązuje forma pisemna wypowiedzenia i najczęściej dowolny sposób przekazania dokumentu, tj. pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, czy faksem, jednak w kwestii szczegółów warto porozumieć się w tym temacie bezpośrednio z ubezpieczycielem).

Warto w tym miejscu dodać, że zarówno ubezpieczyciel, jak i nowy właściciel pojazdu mają prawo do rekalkulacji wysokości składki. Firma ubezpieczeniowa ponownie dokonując szacowania ryzyka, może stwierdzić, iż opłacona już składka wymaga dopłaty (np. w sytuacji, gdy młody, niedoświadczony kierować kupuje samochód od kierowcy z wypracowanymi zniżkami za długą, bezkolizyjna jazdę). Z kolei nabywca samochodu może wystąpić do ubezpieczyciela o ponowną kalkulację składki ubezpieczeniowej OC, np. dla uwzględnienia zniżek, jakie przysługują nowemu właścicielowi pojazdu.

Wiesz już zatem, co dzieje się z Twoim OC po sprzedaży samochodu. Na koniec warto z pewnością przypomnieć, że pojazd nie może nie posiadać ważnej polisy OC choćby przez jeden dzień. Wiąże to zarówno kupującego, jak i sprzedającego pojazd i grozi poważnymi sankcjami finansowymi!