Rusza nabór projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Od dziś można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 21 milionów złotych, w tym 15 mln na projekty rejonowe i 6 mln na projekty ogólnomiejskie. W tym roku, po raz pierwszy wprowadzono także kategorię „Zielony Budżet” poświęconą rozwojowi terenów zielonych.

Poznański Budżet Obywatelski co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno pod względem liczby składanych wniosków jak i oddawanych głosów na poszczególne projekty. Organizatorzy mają nadzieję, że obecna sytuacja epidemiologiczna nie wpłynie negatywnie na zainteresowanie akcją. PBO pozwala mieszkańcom na decydowanie – od pomysłu po wybór – na co mają zostać wydane miejskie pieniądze. W ramach poprzednich edycji udało się m.in. zrewitalizować lub utworzyć szereg terenów zielonych i rekreacyjnych, wyremontować lub wybudować i wyposażyć place zabaw i boiska, zorganizować szereg zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i seniorów czy przeprowadzić remont miejsc kultury.

Podobnie jak w poprzednich edycjach jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 projekty, z których każdy musi być poparty przez co najmniej 10 mieszkańców – lista z minimum 10 podpisami musi zostać dostarczona w ciągu 3 dni oraz wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego.

Każdy projekt zostanie poddany weryfikacji, a te, które spełnią wymagania i uzyskają rekomendację, zostaną zakwalifikowane do etapu głosowania.

Jak co roku projekty mogą mieć charakter rejonowy lub ogólnomiejski. Na Poznański Budżet Obywatelski 2021 zarezerwowano 21 mln złotych, z czego 15 milionów przeznaczonych będzie na projekty rejonowe, a 6 na ogólnomiejskiej. W tym roku jednak w ramach tych tych drugich wyróżniona została kategoria „Zielony Budżet”, która obejmuje projekt poświęcone zieleni. Na realizację „zielonych” pomysłów z puli 6 mln złotych zostaną wydzielone 4 mln. Co ważne, z uwagi na fakt, że projekty dotyczące zieleni mogą dotyczyć także rejonowych, to wnioskodawca będzie decydował, czy zgłoszenie ma być rozpatrywane w zakresie Zielonego Budżetu czy może jako projekt rejonowy.

W związku z wprowadzoną zmianą, w tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Poznania będą mogli oddać nie trzy jak do tej pory, ale cztery głosy – 2 na projekty rejonowe oraz 2 na ogólnomiejskie, z czego jeden z nich dotyczyć musi projektu w ramach Zielonego Budżetu.

Głosowanie, tak jak dotychczas będzie odbywać się drogą elektroniczną. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Punkty do głosowania tworzyć nadal mogą także rady osiedli.

Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego wyniesie 2 miliony złotych, a rejonowego 600 tysięcy złotych.

Projekty można składać za pośrednictwem strony internetowej. Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2020 roku.