Stypendium dla finalistów i laureatów olimpiad, którzy podejmą studia na poznańskich uczelniach

Do 20 czerwca przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendiów Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydują się na studia w stolicy Wielkopolski.

Sukces w olimpiadzie przedmiotowej na zdecydowanej większości uczelni w Polsce daje możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy rekrutacji na studia na danym kierunku. W przypadku np. maturzystów oznacza to również maksymalny wynik na maturze z przedmiotu, który odpowiada tematyce olimpiady, bez konieczności podchodzenia do egzaminu maturalnego. W praktyce oznacza to zwykle bardzo duży komfort przy rekrutacji na nawet najbardziej oblegane kierunki studiów.

Miasto Poznań dodatkowo nagradza tych, którzy nie tylko osiągnęli sukces podczas olimpiad, ale także zdecydują się kontynuować naukę na uczelni wyższej w stolicy Wielkopolski.

Stypendia w wysokości ponad 1000 złotych miesięcznie wypłacane przez jeden rok akademicki, czyli od października do czerwca, mają zachęcić młodych do pozostania lub osiedlenia się w Poznaniu. Wsparcie finansowe ze strony Miasta ma być dodatkowym czynnikiem, dla którego studia w stolicy Wielkopolski są jeszcze bardziej atrakcyjne dla osób z całego kraju.

Wnioski o przyznanie stypendiów będą przyjmowane do 20 czerwca 2020 roku. Należy w nim ująć m..in. deklarację podjęcia studiów na jednej z poznańskich uczelni od października 2020 roku). Do wniosku należy także dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, opinię szkoły, w której kandydat podchodzi do egzaminu maturalnego oraz życiorys uwzględniający osiągnięcia.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Miasta apeluje o zeskanowanie i przesłanie skanów podpisanych dokumentów drogą mailową na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości wpisując “Wniosek o Stypendium”.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mogą składać laureaci i finaliści olimpiad:
– artystycznych,
– biologicznych,
– chemicznych,
– filozoficznych,
– fizycznych,
– geograficznych,
– historycznych,
– informatycznych,
– matematycznych,
– językowych: angielski, białoruski, francuski, hiszpański, łaciński, niemiecki, rosyjski,
– „Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym”,
– „Literatury i Języka Polskiego”,
– „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.