Przebudowa Rynku Łazarskiego – większość prac to prace podziemne, ale już widać pierwsze efekty

Na terenie Rynku Łazarskiego trwają intensywne prace związane z przebudową. W połowie kwietnia rozszerzono zakres robót z terenu skweru im. Kazimierza Nowaka na całość obszaru objętego inwestycją. Widać już pierwsze efekty prac na płycie głównej.

Prace na skwerze im. Nowaka rozpoczęły się pod koniec stycznia 2020 roku, natomiast w połowie kwietnia rozszerzono je o pozostałą część terenu.

Obecnie widać już pierwsze efekty, choć większość prac prowadzonych jest pod ziemią. Wykonano już kanalizację wodociągową po południowej i zachodniej stronie rynku, a na terenie całego placu trwają roboty związane z instalacją elektryczną.

Powstała już również większość fundamentów pod 23 słupy, które mają podtrzymywać dach rozciągnięty na płytę główną. Z kolei przy skwerze wykonano fundamenty pod mur oporowy po południowej stronie oraz miejsca, w których docelowo mają zostać posadzone drzewa.

Podczas prac w rejonie ul. Kącik odsłonięto wejście do bunkra przeciwlotniczego, jednak z uwagi na dużą ilość kolizji budowlanych nie zostanie ono zachowane.

Niedługo rozpocznie się także test konstrukcji dachu targowiska, podczas którego będzie sprawdzany poziom i możliwości przepuszczalności światła przez membrany.

Po przebudowie, która ma zakończyć się jesienią 2021 roku, Rynek Łazarski będzie pełnił nie tylko funkcję handlową, ale także stanie się miejscem wydarzeń plenerowych, rekreacji i zabaw dla osób w różnym wieku. Część skweru stanie się deptakiem, który zyska kameralny charakter dzięki odpowiedniemu oświetleniu.

Inwestycja będzie kosztować ponad 42 mln złotych.