Ulgi studenckie będą honorowane przez ZTM Poznań dłużej. Trzeba jednak zaktualizować dane na kartach i legitymacjach

Ulgi dla studentów uczelni wyższych podczas przejazdów transportem zbiorowym, w tym również ZTM Poznań, będą honorowane do końca września. Studenci muszą jednak zaktualizować informację na swoich legitymacjach lub imiennych kartach PEKA.

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na podstawie ww. przepisów ważność legitymacji została przedłużona do 30 września 2020r.

Tym samym, podczas kontroli biletów ZTM Poznań będzie honorował legitymacje studenckie, jako uprawnienie do ulgi. Należy jednak pamiętać, że osoby, które korzystają z imiennej karty PEKA lub

Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), muszą zaktualizować ulgę zapisaną w systemie PEKA i na nośniku, czyli samej karcie.

Aktualizacji można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Obecnie funkcjonuje ich 8:

– Górczyn – dworzec autobusowy,
– Ogrody – pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 9),
– rondo Kaponiera (poziom -1),
– Dębiec – pętla tramwajowa,
– Os. Sobieskiego – dworzec autobusowy,
– Śródka Dworzec,
– CH Kupiec Poznański przy placu Wiosny Ludów
– Junikowo – pętla tramwajowo-autobusowa

Obecnie POK są otwarte w godzinach od 10:00 do 17:00 i funkcjonują z obostrzeniami wynikającymi z zachowaniu reżimu sanitarnego.

Aktualizacja pozwoli m.in. na automatyczne pobierane ulgowych opłat podczas płacenia z tPortmonetki. W przypadku braku aktualizacji system będzie pobierał 100% ceny za przejazd.