Prawie 60% lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą dopisać się do spisu wyborców tam, gdzie są udogodnienia

Ponad 50% lokali wyborczych na terenie Poznania będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby, których obwodowa komisja nie ma takich udogodnień, mogą skorzystać z możliwości zagłosowania w innym lokalu, po wcześniejszym dopisaniu się do spisu wyborców.

W Poznaniu dostępnych będzie 227 lokali wyborczych. Jak informuje Urząd Miasta, 133 z nich będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli dostępne dla wózków inwalidzkich i wyposażone w dodatkowe oświetlenie i lupy.

Wyborcy, których komisje nie będą posiadały udogodnień, mogą dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Do spisu można dopisać się bezpośrednio w urzędzie lub szybciej i bezpieczniej – przez internet. Termin składania dokumentów upływa we wtorek, 23 czerwca. Link do elektronicznego formularza dostępny jest online.

Wnioski o dopisanie do spisu można też składać stacjonarnie. W tym celu trzeba odwiedzić jedną z trzech lokalizacji, w których realizowane są sprawy wyborcze. Są to:

– siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. W PCŚ można złożyć wniosek bezpośrednio w okienku. W tej lokalizacji nie trzeba się umawiać na wizytę, a wyborca zostanie od razu dopisany do spisu

– Urząd Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W tym miejscu obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione.

– Urząd Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Tutaj wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku, nie trzeba się umawiać, nie trzeba czekać w kolejce.

Od 12 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza prezentuje informacje na temat numerów i granic obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Wyróżnione są także lokale dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Lista dostępna jest online.

Możliwe jest także głosowanie przez pełnomocnika. Udogodnienie to przysługuje osobom powyżej 60. roku życia lub posiadającym orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 19 czerwca.

Szczegółowe informacje i zestawienie niezbędnych dokumentów dostępne jest online.

Co ważne, ułatwienia dla osób niewidzących i niedowidzących w postaci specjalnych nakładek na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo, każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także osoby niepełnoletniej, np. wnuka, syna. Asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny.  Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć wyłącznie charakter techniczny.

Ponadto do obowiązków członków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy) przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

W każdy poniedziałek (w godz. 15:00 do 17:00) w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 dyżuruje tłumacz języka migowego, który pomoże przy załatwianiu spraw związanych z uprawnieniami wyborców. Tłumacz dyżurować będzie także w dniu wyborów, 28 czerwca w godz. 9:00-18:00.