Złote Hipolity 2020 – kandydaci do nagrody wyłonieni

„Jesteśmy dumni, że to już 20 edycja Złotych Hipolitów” – podkreślają członkowie Kapituły przyznającej to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W roku 2020 Partnerem Głównym Projektu Złoty Hipolit została ENEA S.A. – Poznań. Gala Złotych Hipolitów planowana jest na jesień br. Na razie odbyło się pierwsze zebranie kapituły…

„Złoty Hipolit” odnalazł godne miejsce wśród stu czterdziestu czterech osobistości: przedstawicieli różnych profesji: świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa. Postawa ich wszystkich udowadnia misję projektu „Złoty Hipolit”: upowszechnianie wartości patriotycznych, szacunek dla pracy i tradycji pozytywistycznych, jako źródło pomyślności narodu. Osoby, które otrzymują Statuetkę Złotego Hipolita zyskują Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.

Co łączy Świętego Jana Pawła II ze Statuetką Złotego Hipolita?

Papież Polak był pierwszą osobistością, która jako Dar, przyjęła Statuetkę „Złotego Hipolita” Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” wręczył dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Działo się to na tysięcznej audiencji, w czasie światowej pielgrzymki ministrantów. Jego Świątobliwość serdecznie podziękowała za dar i pobłogosławiła działalności Towarzystwa. Na początku było wahanie czy papież przyjmie statuetkę. Finalnie inicjatywę wsparł ks. Zenon kardynał Grocholewski.

 

Droga do „Złotego Hipolita”…

Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz kapituła, która jest powoływana corocznie. Przewodniczy jest szczególnie ważna w regionie osobistość. Są to zazwyczaj rektorzy wyższych uczelni miasta Poznania.

Kapituła składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania. Każda osoba wyróżniona Statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków kapituły.

W praktyce kapituła odbywa formalnie dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich ustala skład osób nominowanych do Statuetki. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przeprowadza z wszystkimi nominowanymi stosowne rozmowy… Później jest drugie posiedzenie, we wrześniu każdego roku. Wtedy lista laureatów zostaje zatwierdzona.

Za kulisami obrad kapituły…

Za nami pierwsze posiedzenie kapituły. Obradowała w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. Jan  Pikul –  rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Członkowie:

1. Renata – Borowska – Juszczyńska      dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu

2. prof. Roman Budzinowski         – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

3. Dominik Górny                            – sekretarz  Towarzystwa im. H. Cegielskiego

4. Katarzyna Kamińska                    dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Poznań

5. dr Marian Król                               prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

6. Agata Ławniczak                           red. nacz. Telewizji Poznań    

7. prof. Tomasz Łodygowski           rektor Politechniki Poznańskiej

8. dr Magdalena Mrugalska-Banaszak –  dyrektor Muzeum Miasta Poznania

9. Ryszard Szulc                               – prezes Zarządu Ataner – Poznań

10. Tadeusz Wallas                            – prorektor UAM w Poznaniu

Zaproponowano 8 laureatów. Regulamin przyznawania Statuetki „Złotego Hipolita” nie przewiduje ujawniania ich nazwisk szerszemu gronu osób przed uroczystą galą. We wrześniu nazwiska kandydatów do nagrody będą zatwierdzone. Jak wynika z relacji członków kapituły – „są to nazwiska prezentujące różne dziedziny życia, w tym naukowe i artystyczne. Są one związane w różnej mierze z Poznaniem lecz w znane i cenione w całej Europie. Mają wieloletni, stały i uniwersalny wkład w rozwój życia obywatelskiego, społecznego, gospodarczego, naukowego czy kulturotwórczego”.